נשים - שאל את הרב

האם כלה יכולה ללבוש שמלה שחורה?

ה' חשון התשע"ח | 25.10.17 00:00

שאלה

שלום כבוד הרב האם מותר לפי ההלכה להתחתן בשמלת כלה שחורה ?

תשובה

שלום רב,

המנהג הוא שהכלה לובשת שמלה לבנה בחופה. ואין לשנות המנהג. וא"כ בודאי שאין לה ללבוש שמלה בצבע שחור.

מקורות: יעויין בספר שלחן העזר חלק ב' (סימן ז סק"י) שכתב, שכן מסתבר הן לפי הטעם שכתב המטה משה (הכנסת כלה פרק א' ד"ה ונראה) שהחתן לובש קיטל שהוא בגד לבן מטעם שמוחלין לו עוונותיו ונאמר (ישעיה פרק א' פסוק יח) "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו". והן לפי הטעם שכתב בסידור היעב"ץ שהוא כדי שיזכור לו יום המיתה וישוב אל ה' וכו'. וממילא שני הטעמים שייכים גם לגבי כלה. והעיד שם שכן המנהג שהכלה הולכת בבגדים לבנים. 

ולעניין אם צריך שמלה בצבע לבן ממש או מספיק שיהיה כעין לבן - יעויין להגר"מ אליהו זצ"ל בספר דרכי טהרה (עמוד 315) שנשאל האם יש איסור ללבוש שמלת כלה בצבע פנינה ולא בצבע לבן, והשיב: נהגו ללבוש לבן, ע"כ. אולם ראה בתשובת הגר"ח קניבסקי שליט"א בספר מנחה לחיים (סימן טו תשובה קמ) שנשאל האם שמלתה של הכלה בחופה, צריך שתהיה בצבע לבן כשלג בדוקא, או אף צבעים הקרובים ללבן, ואינן לבן כנזכר, שרי ?, והשיב: אין קפידא, ע"כ. וכן ע"ע בספר נטעי גבריאל על נשואין חלק א' (פרק יד הערה ד) שיש חסידים המקפידין שלא יהיו לבנים ממש מטעם חוקת הגוי ולובשין רק כעין לבן, ע"ש.

בברכה,

הלל מאירס

 

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר