כללי - שאל את הרב

האם תקופת החיים של אדם וחווה בגן עדן הייתה קצרה או ארוכה?

ה' תשרי התשע"ח | 25.09.17 00:00

שאלה

כבוד הרב האם ניתן למצוא בספר בראשית כמה זמן חיו אדם וחווה בגן עדן עד למעשה החטא? נאמר גם שאילולי החטא, אדם וחווה היו מגיעים לזמן הגאולה בתוך שבוע ימים. שאלתי לגאולה מימה הרי הם כבר היו בגן עדן גאולים מכל צער.

תשובה

לכבוד השואל, 

1 - לפי הגמרא סנהדרין (לח:) - בשעה רביעית ניתן נשמה באדם הראשון, בשביעית נזדוגה לו חוה, ובשתים עשרה נתגרש עם חוה מגן עדן. 

2- אדם הראשון היה חי בתנאי גן עדן, אמנם עדיין היה צריך לעמוד בנסיון אחת ואז היה מגיע מצב הגאולה פירוש מצב התיקון השלם,  כאשר אין כבר מיתה בעולם. 

מה שאין כן לפני התיקון עדיין שייך ענין של מיתה; וכמו שמוכח מהפרשה, שאע"פ שחיו אדה"ר וחוה במצב של גן עדן, מכל מקום נקנסה עליהם מיתה. הרי שעדיין לא השיגו בהיותם בגן עדן את התיקון השלם.

בברכה, 

רב נחום

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר