נשים

האם מותר לאישה ללחוץ יד לגבר משום נימוס?

י"ג אב התשע"ט | 14.08.19 00:00

שאלה

שלום כבוד הרב, אני עובדת בחברה עסקית גדולה בחול שבה נהוג ללחוץ ידיים. מה לעשות כשמישהו מושיט לי את ידו? זה מרגיש לי קצת לא נעים לייבש מישהו ליד המון אנשים במיוחד שאני עובדת חדשה.. האם מותר לי ללחוץ ידיים במקרה הצורך בגלל מנהג המקום?

תשובה

שלום רב,

אין היתר לאישה ללחוץ יד לגבר אפילו כשהוא בדרך נימוס וכבוד. ואם מושיטים לך יד תסבירי להם בדרכי נועם שאת שומרת תורה ומצוות, ולפי ההלכה הדבר אסור, וברוב המקרים מקבלים את הדבר בהבנה.

מקורות: יעויין בשו"ת ישכיל עבדי חלק ד' (בקונטרס שאלת שלום חלק אבן העזר סימן ב) שכתב, שהדברים פשוטים וברורים שאין שום היתר ללחוץ יד לאישה. ע"ש. וכן בשו"ת אגרות משה חלק אורח חיים חלק א' (סימן קיג) כתב, ולהושיט יד לאישה כדרך הנותנים שלום בהפגשם, פשוט שאסור אף לפנויה שהרי הן נדות וכל שכן לאשת איש. וכן ע"ע אליו בחלק אבן העזר חלק א' (סוף סימן נו) וחלק ד' (סימן לב אות ט). וכן יעויין עוד בשו"ת באר משה חלק ד' (סימן ו ד"ה ובודאי). ובספר מעין אומר חלק יב' (עמוד קצה) נשאל הגר"ע יוסף זצ"ל מעורך דין בחו"ל, שמקובל ללחוץ יד ללקוחות וכאשר באות אליו גויות הן לא מבינות, האם מותר ללחוץ להן, והשיב: לא ילחץ, ויאמר להן שליהודים זה אסור לפי ההלכה. וכן ע"ע בשו"ת דברות אליהו חלק ז' (סימן לד).

ואפילו באופן שהאיש הושיט ידו תחילה, ואם לא תושיט לו ידה בחזרה הוא עלול להיפגע, עדיין אין שום היתר בזה, וכמבואר בדברי הגר"י קניבסקי זצ"ל בספר קריינא דאגרתא חלק א' (סימן קסב-קסד) ובשו"ת דבר יהושע חלק ג' (חלק אבן העזר סימן טו) ובשו"ת משנה הלכות חלק ו' (סימן רכג) ובשו"ת דברי שלום חלק ה' (סימן טו). וכן כתב בשו"ת אשר חנן חלק ח' (סימן קכג). וע"ע בשו"ת שערי יושר חלק ה' (סימן קו).

יש לציין עוד למה שהביא בספר ילקוט יוסף  שובע שמחות חלק א' (עמוד עדר) מעשה עם אביו הגר"ע יוסף זצ"ל, שכאשר העניקו לו את "פרס ישראל" בהיותו מכהן כרב ראשי וראב"ד בתל אביב, הזמינוהו לבמה לקבל את הפרס, ולחץ את ידו של שר החינוך. וכאשר ראש הממשלה דאז גולדה מאיר הושיטה לו את ידה, נענע לה בראשו, ולא לחץ את ידה, למרות שהדבר היה קבל עם ועדה. ורבים מיושבי האולם מחאו כף. ונשיא המדינה דאז כעס על כך, וכאשר הגיע מרן ללחוץ את ידו, גם הוא נענע בראשו וסירב ללחוץ את ידו. והדבר היה קידוש ה' אצל החרדים לדבר ה'. ע"ש.

וכן כתב הגר"פ מייערס שליט"א אב"ד האג בשו"ת דברי פינחס חלק א' (סימן ס אות מא) וזכרתי ימים מקדם בעת שישבתי בתוך עמי בק״ק האג יע״א ולעיתים הושיטו נשים חשובות משרי הממשלה ובית המלוכה את ידם אלי כדרך שנהגו הם לאות נימוס, ותהלות לה' לא החזרתי מעולם אלא הסברתי להן בדרכי נועם כי דת תורתנו הקדושה אוסרת לנו להושיט יד לאישה, וכמעט תמיד קבלו הדברים בהבנה. ע"ש. 

בהצלחה רבה,

הלל מאירס

 

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה