הלכות ומנהגים - שאל את הרב

כל כמה זמן צריך לבדוק את המזוזות?

כ"ד אב התשע"ז | 16.08.17 00:00

שאלה

הבת שלי ובעלה קנו דירה חדשה ונכנסו לגור בה לפני שנה. שמנו מזוזות חדשות שקנינו מסופר סת"ם. מתי צריך לבדוק את המזוזות ששמנו שוב?

תשובה

שלום רב,

יש להם לבדוק את המזוזות פעם אחת בעוד שלוש שנים ומחצה, ומנהג חסידות להחמיר לבדקן באלול מידי שנה בשנה.

מקורות: שלחן ערוך יורה דעה (סימן רצא סעיף א). שו"ת יחוה דעת חלק א' (סימן מט). וע"ע בספר הליכות שלמה חלק א' (פרק ד' בדבר הלכה אות נב, ד"ה וכן). 

וע"ע בשלחן ערוך שם, שמזוזה של רבים מספיק לבדוק פעמיים ביובל (דהיינו פעם בעשרים וחמש שנים). וע"ע פתחי תשובה (שם סק"ג), ובספר פתחי מזוזות (שם).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר