הלכות ומנהגים - שאל את הרב

לימוד בספר של צדיק

כ"ג אב התשע"ז | 15.08.17 00:00

שאלה

אני קובעת לימוד קבוע בספר זרע שמשון האם זה גם מועיל לצדיק? למרות שהוא בגן עדן רבי שמשון חיים נחמני בן רבי נחמן מיכאל נחמני. אני נותנת עבורו כל יום תהילים דמה צדקה ומדליקה נר. האם הםעולות הללו מועילות לצדיק וגם לי? תודה על תשובה גילה

תשובה

שלום וברכה

לימוד בספר של הצדיק מועיל מאוד לצדיק וכמו שביקש דוד המלך שיהיו שפתותיו דובבות בקבר וכדברי הגמרא תלמוד בבלי מסכת בכורות דף לא עמוד ב 

דאמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב +תהלים ס"א+ אגורה באהלך עולמים וכי איפשר לאדם לגור בשני עולמים? אלא אמר דוד: רבונו של עולם, יאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה! דאמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי: כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר, כך גם שאר הדברים שכתבת מסייעים מאוד לנשמת הצדיק.

הצדיק מצידו אינו אוהב להישאר חייב לאף אחד והוא מצידו מחזיר שפע רב לאלו שעושים דברים לעילוי נשמתו.

בברכה,

בנימין שמואלי

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר