שבת - שאל את הרב

האם מותר לעשות קיפולי נייר בשבת?

כ"ט תמוז התשע"ז | 23.07.17 00:00

שאלה

האם מותר לעסוק באוריגמי שזהו קיפולי נייר לצורות או דמויות, בשבת?

תשובה

שלום רב,

1. אין לקפל בשבת מפיות נייר בצורה מיוחדת כדרך שרגילים לעשות לכבוד אורחים, משום שזה דומה לבנין. אבל מותר לקפל אותם קיפול רגיל (שמירת שבת כהלכתה החדש, חלק א' פרק יא סעיף מא ובהערות שם, בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל).

2. אין לעשות צעצועים על ידי קיפולי נייר (אניה, כובע, וכדומה), כי הרי הוא כעושה כלי (שם פרק טז סעיף כא, והערה סא, בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר