הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם צריך להפריש מעשר כספים מירושה?

כ' תמוז התשע"ז | 14.07.17 00:00

שאלה

האם צריך לשלם מעשר על הירושה? תודה

תשובה

שלום רב,

המנהג הוא להפריש מעשר כספים מכל רווח כספי שמגיע לאדם. ולכן יש להפריש מעשר כספים גם מכספי הירושה (פתחי תשובה יורה דעה סימן רמט סק"א בשם השל"ה, ואהבת חסד חלק ב' סוף פרק יח). ואף שאביו היה זהיר כל ימיו במעשרות מכל מקום צריך הוא ליתן מחדש (פתחי תשובה שם בשם השל"ה).

ואם ירש דירה, אין צורך להפריש מעשר משוויה (שו"ת שבט הלוי חלק ה' סימן קלג ענף ג' אות ז, ושו"ת תשובות והנהגות חלק א' סימן תקס אות ט). אולם אם מכר את הדירה יש להפריש מעשר מהכספים שקיבל (שו"ת תשובות והנהגות שם).

וכן כל סוג של חפץ שהגיע אליו בירושה ואינו כסף ממש - אין צורך להפריש מערך החפץ מעשר כספים. ורק אם ימכור חפץ זה - עליו להפריש מעשר מהתמורה שקיבל (ראה בספר באורח צדקה פרק י' סעיפים ג-ד).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר