חגים ומועדי השנה

האם מותר לקנות רכב בשלושת השבועות?

  • א' תמוז התשע"ז
אא

שאלה

האם לא רצוי לחדש מכונית בשלושת השבועות? תודה רבה

תשובה

שלום רב,

1. לפי מנהג האשכנזים טוב להיזהר שלא לקנות רכב בשלושת השבועות, אולם אם קונה את הרכב גם לשימוש של בני משפחתו, מותר עד ראש חודש אב.

ולפי מנהג הספרדים מותר לקנות רכב עד ראש חודש אב היות ומנהגם שלא לברך "שהחיינו" על קניית רכב. ומכל מקום אם לוקח בגד חדש ומברך עליו "שהחיינו" כדי לפטור את הרכב (כפי שראוי לעשות) טוב להיזהר להימנע כבר מי"ז בתמוז.

2. לכל המנהגים יש להימנע מלקנות רכב מראש חודש אב - גם אם הוא לשימוש של בני משפחתו.

3. אם הרכב נחוץ לו לצורך פרנסתו אפשר להקל לקנות רכב גם בתשעת הימים.

4. אם נזדמן לו לקנות רכב במחיר זול בתשעת הימים, ולאחר ט' באב יתייקר - מותר לקנות גם בתשעת הימים.

מקורות:

1. מנהג האשכנזים לברך שהחיינו על קניית רכב חדש, ראה בשו"ת אגרות משה (חלק אורח חיים חלק ג' סימן פ ד"ה ומכונית), ובספר אשרי האיש חלק א' (פרק לט סעיף כב) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל. וכבר כתב השלחן ערוך אורח חיים (סימן תקנא סעיף יז) שטוב ליזהר מלומר שהחיינו בימי בין המצרים. וכן כתב באגרות משה הנ"ל שאין לקנות רכב בשלושת השבועות.

אולם כשהרכב משמש גם את בני משפחתו מותר עד ראש חודש אב, משום שבאופן זה יש לברך "הטוב והמטיב" כמבואר בשלחן ערוך אורח חיים (סימן רכג סעיף ה). ודעת רוב הפוסקים שמותר לברך "הטוב והמטיב" בימי בין המצרים, וכמו שכתבו בסידור היעב"ץ (שער החמישי השער החרסית דיני בין המצרים אות ט) ובמחזיק ברכה חלק אורח חיים (סימן תקנא אות י) ובמועד לכל חי (סימן ט אות כד) ובכף החיים (סימן תקנא אות קב) ובשדי חמד (אסיפת דינים, מערכת ב' סימן ב אות ג), ובשו"ת ישא יוסף חלק ד' (סימן קמג) בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ובספר אור לציון חלק ג' (פרק כה' סעיף ד), ובספר נחמת ישראל (פרק ד' סעיף ה והערה81) בשם הגר"נ קרליץ שליט"א, ושם (הערה 96) בשם הגר"ש דבליצקי שליט"א בשו"ת שומע ומוסיף כת"י, ושם (הערה 98) בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א. וכן מבואר יוצא באגרות משה הנ"ל שאם קונה את הרכב גם לשימוש בני משפחתו, מותר עד ראש חודש אב.

ואמנם בכף החיים (סימן קעה אות יא) הביא בשם ההלכות קטנות חלק ב' (סימן קעה) והזכור לאברהם (אות ב' מערכת ה) והחסד לאלפים (סימן קעה אות ו) שאין לברך גם "הטוב והמטיב" בשלושת השבועות. (ולכאורה הכף החיים סותר את עצמו, כי בסימן תקנא אות קב כתב להתיר, וכנ"ל), אולם כאמור דעת רוב הפוסקים להתיר. וכתב בספר נחמת ישראל (פרק ד' סעיף יא) שכן המנהג להקל.

אולם מנהג הספרדים שלא לברך "שהחיינו" על קניית כלים חדשים, ולכן לא נוהגים לברך "שהחיינו" על קניית רכב. ומכל מקום ראוי שילבשו בגד חדש ויברכו עליו "שהחיינו", ויכוונו לפטור בזה את הרכב החדש. ואם גם בני משפחתו נהנים מהמכונית, אז כשמברך "הטוב והמטיב" על שינוי יין - יכוון לפטור את המכונית. או בברכת "הטוב והמטיב" בברכת המזון - יכוון לפטור את המכונית, ראה בספר הלכה ברורה (סימן רכג סעיף לא).

2. ראה בשו"ת אגרות משה (שם) ובספר חזון עובדיה ארבע תעניות (עמוד קסז). וע"ע בשו"ת ויברך דוד חלק א' (סימן סט).

3. אגרות משה וחזון עובדיה שם.

4. חזון עובדיה שם.

בברכה,

הלל מאירס

תגיות:קניות בשלושת השבועותרכב בשלושת השבועות

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה