הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם מותר לאכול בצל חי?

ד' תמוז התשע"ז | 28.06.17 00:00

שאלה

הבנתי שיש הטוענים כי אסור לאכול בצל חי, כיוון שבמסכת עירובין כתוב לא יאכל אדם בצל מפני נחש שבו , רציתי לשאול את כבוד הרב האם זה רלוונטי לימינו? שהרי לא שמעתי על הוראה לא לאכול בצל חי.

תשובה

שלום רב,

הגמרא בעירובין (דף כט ע"א וע"ב) אומרת, שאין לאכול עלין של בצלים שלא גדלו כשיעור זרת (ופירש רש"י, שהוא משום שיש בהן ארס), וגם באופן זה הסכנה היא דוקא אם לא שתה שיכר, אולם אם שתה שיכר אין בזה סכנה, יעויין שם. והובא להלכה בערוך השלחן יורה דעה (סימן קטז סעיף יד). וכן ראה במשנה ברורה (סימן שפו ס"ק כב). ונמצא שבבצל רגיל אין חשש כלל (וע"ע בשיחות הר"ן אות רס"ה דעת הבעל שום טוב זצ"ל בעניין זה).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר