כללי - שאל את הרב

האם בני אדם נענשים גם על המחשבות שלהם?

י' סיון התשע"ז | 04.06.17 00:00

שאלה

שלום,

אחרי שבן אדם מת, שופטים אותו גם על המחשבות שלו? נגיד הוא חושב על תאוות שהוא היה רוצה לעשות זה גם עבירה?

תשובה

שלום רב,

הקב"ה לא מצרף מחשבה רעה למעשה. ולכן אין עונש על מחשבת עבירה. חוץ ממחשבה על עבודה זרה שבזה הקב"ה מצרף מחשבה למעשה, ודבר זה נלמד ממה שכתוב בספר יחזקאל (פרק יד פסוק ה) "למען תפוש את בית ישראל בלבם אשר נזרו מעלי בגלוליהם כולם" (ראה מסכת קידושין דף לט עמוד ב, ודף מ עמוד א).

וכן יש איסור גמור להרהר בהרהורי עבירה של עריות (ראה מסכת עבודה זרה דף כ עמוד ב, ושלחן ערוך אבן העזר סימן כג סעיף ג).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר