הלכות ומנהגים - שאל את הרב

מנגינות של הימים הנוראים במשך השנה--

כ"ב אייר התשע"ז | 18.05.17 00:00

שאלה

זימזתי לעצמי את אחת הנעימות של יום כיפור - בהיותי בעבודה. אחד הלקוחות העיר לי - שהואיל וזו מנגינה של זמן של דינים - יום כיפור - אני מעורר על עצמי דינים כשאני מזמזם נעימה זו - האם זה נכון?

תשובה

שלום רב,

מותר לשיר מנגינות של הימים הנוראים במשך השנה. אמנם יש עניין להימנע מזה מאחרי חנוכה עד חודש תמוז.

מקורות: יעויין בספר מנהגי מהריי"ו שבסוף ספר אור וישע (אות תשנ"א) שכתב, שיש להקפיד להימנע ממנגינות של ימים נוראים מאחרי חנוכה עד חודש תמוז. וע"ע בשו"ת אז נדברו חלק יד' (סימן כא אות ב) שכתב, שאינו יודע מה המקור שלא לנגן ניגונים של הימים הנוראים במשך השנה, אבל מסברא אני אומר שאם עושה זמר לבדר את עצמו זה עצמו גורם הדינים כמובן, אבל כדי להתפלל בכוונה תבוא עליו ברכה, ע"ש. וע"ע בספר מנהג ישראל תורה חלק ג' (סימן תריט אות ז).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר