הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם מותר לטוס לחו’’ל לנופש?

ח' אייר התשע"ז | 04.05.17 00:00

שאלה

שלום, רציתי לשאול האם מותר לטוס לחו''ל לנופש

תשובה

שלום רב,

אמנם יש איסור ברור לטוס לחוץ לארץ סתם לשם טיול. ומכל מקום מותר לצאת לחוץ לארץ לצורך מצוה (יעויין שלחן ערוך אורח חיים סימן תקלא סעיף ד, ומשנה ברורה ס"ק יד).

ולכן אם אותו אדם עייף ויגע וזקוק מאוד למנוחה נפשית ואוורור, ומרגיש שלא יוכל להשיג את אותו אוורור ומילוי כוחות רעננים כאן בארץ, יש מקום להתיר את הנסיעה לחוץ לארץ משום דהוי כצורך מצוה, וכדאי מאוד להגביל את הנסיעה ללא יותר מחודש ימים (יעויין שו"ת תשובות והנהגות חלק ה' סימן שצג, ותחומין חלק כ' עמודים 399-406).

בברכה,
הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר