כללי - שאל את הרב

האם אנשים עם תסמונת דאון יתרפאו בתחיית המתים?

ו' ניסן התשע"ז | 02.04.17 00:00

שאלה

האם מי שנפטר עם מגבלה שכלית או אוטיסט או תסמונת דאון יתרפא בתחיית המתים או יתעורר בכלל?

תשובה

שלום רב,
 
כל בעלי המומין יתרפאו לעתיד לבוא. אלא שקודם הם יקומו לתחייה עם המום, ורק לאחר מכן הם יתרפאו.
 
מקורות: כך מפורש במסכת סנהדרין (דף צא עמוד ב). וראה טעם הדבר בבראשית רבה (פרשה צה פ"א) ובמדרש תנחומא (פרשת ויגש פ"ח) שהוא כדי שלא יאמרו הרשעים, אחרים המית ואחרים החיה. ולכן אמר הקב"ה, יעמדו כמו שהלכו, ואחר כך אני מרפא אותן. וע"ע במהרש"א בסנהדרין (שם) ובספר בית אלקים (שער היסודות פרק נט).
 
בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר