חברה והשקפה - שאל את הרב

למה מחכים למשיח/לגאולה?

ט"ז שבט התשע"ז | 12.02.17 00:00

שאלה

למה מחכים למשיח/לגאולה?

למה מצפים לגאולה? מדוע הגאולה לא הגיעה בזמן שהיה ביהמ"ק בתפארתו והמצב הרוחני היה טוב? האם אנשים יוכלו לחטוא בלשוה"ר ועוד..וכשיבוא המשיח,האם נצטרך להטהר אצל הכהן על דיבורי לשוה"ר וחטאים אחרים? תודה רבה.

 

תשובה

שלום וברכה,

 

אלוקים מכוון את ההיסטוריה האנושית אל תכליתה, ועל כן היינו צריכים לעבור תהפוכות כמו הגלות, אשר מלבד כפרת עוונות גם הפיצו את תורתנו בכל רחבי העולם, וקידמו את ההכרה באלוקים ובתורה ובעם ישראל. מי בימינו לא שמע על עם ישראל ותורת ישראל?

כך כאשר יגיע המשיח האמיתי - כל האומות יכירו בו, הוא יפאר את עם ישראל, ויביא שלום לעולם כולו. וכך ישיג העולם את תכליתו.

 

בגמרא נאמר:

"תנא דבי אליהו: ששת אלפים שנה הוי עלמא (יהיה העולם במצבו הנוכחי): שני אלפים - תוהו, שני אלפים - תורה, שני אלפים - ימות המשיח" (סנהדרין דף צז, ע"ב).

אלוקים מכוון את גאולת העולם בשלבים, ותכלית עם ישראל היא לעסוק בתורה ולהיות אור לגויים.

 

הרמח"ל ביאר שמטרת הירידה הרוחנית באחרית הימים תהיה למען עלייה, בדומה לזרע שקודם כל נשתל מתחת לאדמה ונרקב, ורק אז צומח לשתיל הגדל לעץ רחב וחזק. יש שתי תכליתיות עיקריות בנסיון הטומאה שלפני הגאולה:

1. להגדיל את השכר של הצדיקים. מטרת ירידנו לעולם הזה היא הנסיון, ואמרו חז"ל שגדולה מצווה אחת בצער ממאה מצוות שלא בצער. מי שחוזר בתשובה בדורות האחרונים הקשים מבחינה רוחנית - זוכה לשכר רוחני אדיר מאין כמותו, שלא היה זוכה בו בימי הקדושה של עם ישראל. כל מצווה שאנו מקיימים בדורות אלה שקולה כמאה מצוות בדורות אחרים. יש כאן גם לימוד זכות על עם ישראל שנמצא במצוקה וקושי הגלות.

2. יש כאן גילוי כבודו של ה' בעולם. כי לקדש עם של צדיקים איננו מרשים כמו להרים עם קשה עורף, ולהופכו מן השפל הנמוך ביותר לקדוש וטהור. כפי שה' בחר בדוד שהיה מושפל מכל אחיו, ורוממו להיות מלך ישראל, כך ה' ירים את עם ישראל מאשפתו להיות בחיר העמים.

 

כמו כן, רצה אלוקים להביא דורות רבים לעולם, כדי להוריד נשמות רבות אשר יזכו להיות יהודים. לאחר בוא הגאולה לא יהיו עוד נשמות חדשות, כי מטרת הירידה לעולם הזה היא הנסיון והבחירה בין טוב לרע.

 

ראי הרצאה על נבואות אחרית הימים והגאולה:

http://www.hidabroot.org/video/68365

 

כשיגיע המשיח לישראל, כל מי שישוב בתשובה - תשובתו תתקבל מיד, ונזכה להיטהר מכל חטאינו. אז נזכה לטהרת הלב, ונוכל לעסוק בתורה בקלות וללא נסיונות כמו בדורנו. כמובן הכהן הגדול יתפלל בעדנו ביום הכיפורים, ויקריבו פרה אדומה בבית המקדש לכפר על כל חטאי ישראל. אז נזכה לשלמותנו הרוחנית.

בינתיים מטרתנו היא להתחזק כמה שאנו יכולים, ולתפוס כמה מצוות שרק אפשר בדורנו, כי כל מצווה היא יהלום, הגדול כפל כפליים באחרית הימים שלפני גילוי משיח לישראל.

 

בברכה,

דניאל בלס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר