הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי - אישים ביהדות: הכהן הגדול

הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי בסדרת הרצאות על אישים ביהדות. בפרק זה יעסוק הרב בכהן הגדול