נשים - שאל את הרב

טבילה במקווה בחודש התשיעי להריון/////

ט"ו אלול התשע"ו | 18.09.16 00:00

שאלה

שמעתי שטוב שאישה בחודש התשיעי להריונה תטבול במקווה. 1. מתי לטבול? כל יום בחודש התשיעי זה אפשרי?? 2. איזה הכנות עושים לטבילה כזו? 3. מה הטעם בזה? זה מועיל לילד?

תשובה

שלום רב,

1. אפשרי כל יום בחודש התשיעי.

2. אין צורך לעשות שום הכנות כמו חפיפה לפני טבילה זו (יעויין נטעי גבריאל על הלכות נדה חלק ג' פרק נו סעיף יט).

3.  הרבה נשים נוהגות לטבול במקווה בחודש התשיעי בלי ברכה, מטעם שהוא סגולה להילד להינצל מכל ראיות לא נכונות שראתה אימו בימי עיבורה (ראה בספר נטעי גבריאל שם שמביא סגולה זו מספר זכירה וספר סגולות ישראל. ושכן נתפשט בכמה קהלות. ושכן המנהג בעיר הקודש טבריה. ולעומת זאת מביא מספר בנה ביתך בשם האדמו"ר מסאטמר זצ"ל, ומהאדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל בספר שערי הלכה ומנהג, שלא היה להם קבלה על מנהג זה. וע"ע בספר סגולות רבותינו עמוד 264 בתשובת הגר"ח קניבסקי שליט"א שבירושלים נוהגין כן, בלי ברכה. ועיין שם עוד לעניין אם יכולה לעשות טבילה זו בתשעת הימים).

בברכה,

הלל מאירס

 

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר