הלכות ומנהגים - שאל את הרב

הסכם יששכר וזבולון

ד' שבט התשע"ו | 14.01.16 15:03

שאלה

שלום, אפשר בבקשה לדעת איפה המקור לכך שהתקיים הסכם יששכר וזבולון? בנוסף, אפשר לדעת מה היה גודל כל שבט בזמן שנעשה ההסכם? ואם לא באופן מדויק אז אולי רק מי מהם היה שבט גדול יותר ופי כמה גדול? תודה.

תשובה

שלום וברכבה

רש"י בראשית פרק מט 
 
(יג) לחוף ימים - על חוף ימים תהיה ארצו. חוף כתרגומו ספר, מרק"א בלע"ז [גבול], והוא יהיה מצוי תדיר על חוף אניות, במקום הנמל, שאניות מביאות שם פרקמטיא, שהיה זבולן עוסק בפרקמטיא, וממציא מזון לשבט יששכר והם עוסקים בתורה, הוא שאמר משה (דברים לג יח) שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך, זבולן יוצא בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה באהלים:
 
ומקורו במדרש תנחומא  פרשת ויחי 
 
(יא) זבולן לחוף ימים קדם זבולן ליששכר ולמה שזבולן עוסק בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה עשו שותפות ביניהם שיהא פרקמטיא של זבולן ליששכר שכן משה ברכן שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך (דברים לג) שמח זבולן בצאתך לפרקמטיא משום דיששכר באהליך עוסק בתורה למה עץ חיים היא למחזיקים בה (משלי י) לפיכך הקדים זבולן ליששכר שאלמלא זבולן לא עסק יששכר בתורה ומתוך שנתיחד יששכר בתורה ולא עסק בפרקמטיא ולא היה לו עמל בדבר אחר לפיכך כתוב בו מבני יששכר יודעי בינה לעתים (ד"ה א יב) יששכר חמור גרם יששכר נותן עצמו על התורה כחמור למשוי וזבולן מביא באניות הסחורה רובץ בין המשפתים אלו התלמידים שלו שמרביצין תורה בארץ ישראל לפני חכמים שנאמר אם תשכבון בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף וגו' (תהלים כה) וירא מנוחה זו תורה שנא' (ירמיה מה) יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי כי טוב זו תורה שנאמר (משלי ד) כי לקח טוב נתתי לכם ויט שכמו לסבול עולה של תורה ויהי למס עובד מס זו הלכה כשהיו טועין היו שואלין ומבקשין מידן שנא' (שופטים ה) ושרי ביששכר עם דבורה ויששכר כן ברק בעמק בעומקה של הלכה של
 

בהצלחה,

בנימין שמואלי

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר