כללי - שאל את הרב

יעל אשת חבר הקיני

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 13:21

שאלה

ברצוני לדעת הקיים איזשהו מידע לגבי יעל אשת חבר הקיני מעבר לכתוב בשופטים. האם ידוע מי היתה משפחתה ? היכן נולדה? וכד" כמו כן הייתי שמחה אם תוכלו להפנות אותי למקורות כלשהם בהם אוכל למצוא פירושים למילה א.ה.ב.ה בברכת ימים טובים כוכבה

תשובה

שלום וברכה

יעל אשת חבר הקיני ככל הנראה היתה ממשפחת הקיני, כנהוג באותה העת לישא אשה מהמשפחה. ובית הקיני היו חלק מעם נוודים שנדדו במדברות באיזור המזרח התיכון, וחלקם היו צאצאים ליתרו חותן משה. ומחלוקת המפרשים אם היו גרי צדק גמורים, או רק גרים תושבים שקבלו עליהם את האמונה היהודית מבלי להתגייר.

 

חז"ל קיבלו שיעל התעברה מסיסרא לפני שהרגה אותו, והיא עשתה זאת, לפי הפשט, כפעולת התשה לסיסרא, כדי להחליש אותו שתוכל להכריע אותו ביתד האוהל. בצירוף עם הפעולות האחרות להרדמתו כמפורש בנביא.

לפי הקבלה, סיסרא היה גיבור בלתי ניתן להכרעה מכיון שהוא נשא את הניצוץ הקדוש של נשמת רבי עקיבא [שהיה בן למשפחת גרים], ויעל שהיתה נביאה הרגישה בדבר, ולכן היא הביאה לכך שהיא תתעבר מסיסרא ותגאל את הניצוץ הקדוש של רבי עקיבא שהיה בשבי אצל סיסרא, ורק אחר כך היתה לה אפשרות להרוג אותו.

 

ועל שם מעשה גדול זה נאמר עליה הפסוק ´תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני, מנשים באהל תבורך´ שחז"ל פירשו שהכוונה לשבח את יעל כדוגמת שבח האמהות הקדושות, שהביאו לעולם את נשמות בני ישראל.

 

ובספר הקדמון עיון יעקב (ברכות סא ע"ב) מבאר שמה שרבי עקיבא מסר את נפשו ללמד תורה ברבים מה שלכאו´ אין מן הראוי להכניס עצמו למצב של סכנה וודאית, וכן מה שאמר בעת שסרקוהו במסרקות ברזל כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה ´בכל נפשך´, אפי´ נוטל את נשמתך, וכו´, אלא שמכיון שרבי עקיבא יצא מזרע סיסרא שלחץ את ישראל בחזקה בחירופים וגידופים, לכן מכיון שנתחלל שם שמים על ידו, לכן אע"פ שגר שנתגייר כתינוק שנולד, מ"מ רצה ר"ע לתקן העבר על ידי שיקדש שם שמים במסירות נפש ובכך יכפר על מה שחירף וגידף כלפי מעלה, אלו דברי קודשו.

 

 רבינו האר"י ז"ל מבאר כי נשמת יעל אשת חבר הקיני באה בגלגול בעלי הכהן. וזה לשונו בלקוטי תורה (ספר יהושע): "על"י הוא גלגול יע"ל אשת חבר הקיני וזהו מה שנתברכה ´תבורך מנשים יעל אשת´ ר"ל שתעלה במדרגת איש ובזה תתברך משאר נשים שלא זכו לזה וזהו ´מנשים באוהל תבורך´ שתשמש ´באוהל´ שילה במקום כהן בגלגול עלי הכהן".

 

בהצלחה - מנשה ישראל

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר