הלכות ומנהגים - שאל את הרב

מה ההבדל בין גזל לגניבה?

י"ט סיון התשע"ז | 13.06.17 00:00

שאלה

מה ההבדל בין גזל וגניבה? 

תשובה

שלום רב,

ההבדל בין גניבה לגזל הוא, שגניבה היינו הלוקח ממון בסתר מבלי שהבעלים יודעים. ולכן הפושט ידו לתוך כיס חבירו ולוקח משם כסף ללא ידיעת חבירו נקרא גנב. אולם אם הוא לוקח כסף מחבירו בגלוי ובפרהסיא בחוזק יד אין זה גנב אלא גזלן (ראה בבא קמא דף עט עמוד ב, וברמב"ם הלכות גניבה פרק א' הלכה ג', ושלחן ערוך חושן משפט סימן שמח סעיף ג, וסימן שנט סעיף ז).

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר