כללי - שאל את הרב

למה יש חיות שלא כשרות

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 13:20

שאלה

למה יש חיות שלא כשרות ואין להם את מה שצריך כדי להיות כשר ויש חיות שיש להן את מה שצריך כדי להיות כשר ואנחנו לא יודעים עליהם

תשובה

שלום וברכה

תשובה על פי ספרי הקבלה כפי שהביא רבי שניאור זלמן מליאדי זצוק"ל בספר התניא: ישנם שתי קליפות: קליפת נוגה (שיש בה טוב ורע). וקליפה שאין בה טוב כלל. ובקליפה התחתונה שאין בה טוב כלל. יש שלוש קליפות טמאות ורעות לגמרי. ונקראו במרכבת יחזקאל: רוח סערה ענן גדול אש מתלקחת ומשלוש קליפות אילו נשפעות נפשות כל אומות העולם. ונפשות בעלי החיים הטמאים. וחיות כל מאכל אסור מהצומח, כמו ערלה וכלאי הכרם. וכן קיום כל מעשה, דיבור, ומחשבה, של שס"ה מצוות לא תעשה.

וענפיהן שאסרו חכמים. הנפש הבהמית שבישראל באה מצד קליפת נוגה, ומלובשת קלפית נוגה זו גם בנפשות בהמות וחיות ועופות ודגים טהורים, שמותרים באכילה. וכן במעשה, דיבור, ומחשבה, שאינם לשם שמים. אבל אין בהם צד איסור דאורייתא ודרבנן. בעולם העשייה רוב קליפת נוגה הוא רע ורק מיעוטו טוב. ומאותו מעט טוב, באות מידות טובות שבנפש הבהמית שבישראל, כרחמנות וגמילות חסדים. אם אדם אוכל למלא תאוותו, אז קליפת נוגה נכללת ברע גמור של שלוש הקליפות הטמאות.

אך היות והאוכל היה כשר, אם אדם עושה תשובה, אז האוכל יכול לעלות עמו בחזרה לקדושה. שמשתמש בכוח שנתווסף לו לעבודת ה`. אך היות וזה נעשה גם כן חלק מגופו, הוא צריך לחיבוט הקבר. אך במאכלות אסורות, וביאות אסורות, זה משלוש קליפות הטמאות לגמרי.

וגם בתשובה רגילה, אף שהיא תשובה נכונה, וה` יסלח לו, אינם עולים מהקליפות לגמרי. עד היום שייעלמו הקליפות והטומאה מהעולם לנצח. רק אם יעשה תשובה מאהבה גדולה כל כך, שזדונות נעשו לו כזכויות. זהו העניין בכלליות, כך שסימני הטהרה שהתפרשו בתורה הם סימנים מבורא עולם למען נדע להכיר איזה מאכל כשר לנו לאכילה ויכולה להיכלל בנפשות בני ישראל, ואלו שייכים לשלשת הקליפות הטמאות שלא יכולות להיכלל בנפשות העם היהודי.

בהצלחה - מנשה ישראל

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר