ראש השנה - שאל את הרב

האם מותר להוציא חלות מהמקפיא ביום טוב ראשון של ראש השנה

כ"ג אלול התשע"ה | 07.09.15 00:00

שאלה

האם אפשר להוציא חלות מהמקפיא בחג ראשון בשביל ערב חג שני?

תשובה

שלום רב,

אף על פי שאסור להכין ביום טוב ראשון של ראש השנה לצורך היום השני של ראש השנה (ראה שלחן ערוך אורח חיים סימן תקג סעיף א, ומשנה ברורה שם).

מכל מקום אפשר להקל להוציא חלות מתוך המקפיא ביום הראשון של ראש השנה על מנת שיהיו מוכנים בזמן לצורך סעודת ליל שני של ראש השנה.

מקורות: ראה בשו"ת מחזה אליהו חלק א' (סימן סד) ובשו"ת שבט הקהתי חלק א' (סימן קנח) ובשו"ת אבני ישפה חלק ו' (סימן פו ענף ה) ובספר חזון עובדיה על שבת חלק ב' (עמוד תמז) וחלק ג' (עמוד ט). וזה שלא כמו שכתב בספר שמירת שבת כהלכתה חלק א' (פרק י' סעיף י) להחמיר בזה, ע"ש. וע"ע בספר אשרי האיש חלק ג' (פרק ג' סעיף ג).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר