שבת - שאל את הרב

מדוע אסור ללכת בשבת יותר מ-2000 אמה

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 13:19

שאלה

מדוע אסור ללכת בשבת יותר מ-2000 אמה מה הטעם במצוה זו טרם קיבלתי תשובה על שאלתי בדבר המנהג בליל הסדר, שבו כשמקריאים את עשרת המכות, שופכים יין ומים לתוך קערה ואחר כך שופכים את המים טרם קיבלתי תשובה לשאלה איפה כל הכתובים של מצריים העתיקה בדבר ישיבת בני ישראל בה, איפה יש ממצאים ליציאת בני ישראל ממצרים, האם אין כלום בהיסטוריה המצרית שמספרת על כל הקורות ההם אני אשמח לקבל תשובה במייל.

תשובה

שלום וברכה

שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן שצו סעיף א שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ביום השביעי יש אומרים שזו אזהרה ליוצא חוץ לתחום ושיעור תחום של תורה הוא י"ב מיל כשיעור מחנה ישראל שהיתה י"ב מיל על י"ב מיל וחכמים אסרו לצאת יותר מאלפים אמות שהן מיל א`.

ויש אומרים שאין לתחומין עיקר מן התורה כלל אלא אפילו יותר מי"ב מיל אינו אסור מן התורה כלל וזה שנאמר אל יצא איש ממקומו זו היא אזהרה על הוצאה שהזהיר משה שלא לצאת עם הכלי מרשות היחיד לרשות הרבים ללקוט המן ושבו איש תחתיו קבלו חכמים שזו אזהרה שלא לטלטל ברשות הרבים אלא כשיעור תחתיו של אדם שהוא ד` אמות כמו שנתבאר בסי` שמ"ט.

אלא שחכמים סמכו איסור התחומין של דבריהם למקרא זה אל יצא איש ממקומו שלא יצא יותר מאלפים מהמקום ששבת בו כי עד אלפים נקרא מקומו כמו שמצינו בערי מקלט שנאמר ושמתי לך מקום וגו` והן קולטות אותו גם כשהוא חוצה להן שנאמר ומצא אותו מחוץ לגבול עיר מקלטו ונאמר להלן ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה וגו` מה חוץ האמור להלן אלפים אף חוץ האמור כאן >בברכה - בנימין שמואלי

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר