שבת - שאל את הרב

למה עושים קידוש בשבת על יין אדום

י"ג שבט התשע"ה | 02.02.15 00:00

שאלה

למה עושים קידוש בשבת עם יין אדום בלבד?

תשובה

שלום רב,

לכתחילה מצוה לקדש על יין אדום, משום שיש הסוברים שרק יין אדום נחשב יין, ובשעת הדחק שאין שם אלא יין לבן מותר לקדש ולהבדיל עליו. ומנהג בני ספרד שמקדשים על יין אדום אפילו אם היין הלבן משובח מהיין האדום. ומיהו אם אינו לבן יותר מדי, אם הוא משובח מן האדום, יש להקדימו.

מקורות: ראה בית יוסף אורח חיים (סימן ערב), ושלחן ערוך (שם סעיף ד), ומשנה ברורה (סק"י), וחזון עובדיה על שבת חלק ב' (עמודים פב-פד), וילקוט יוסף (סימן ערב סעיף ה).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר