יש אלוהים

מדוע הנצרות והאסלאם נהיו לשתי הדתות הגדולות בעולם? חלק א’

הנצרות והאסלאם מיוסדים על חיקוי ושקרים, אז מדוע הצליחו להתפשט בכל העולם?

  • כ"ח אייר התשע"ח
(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

דפנה שואלת: "שלום, אני בת 19 ממשפחה דתית. לאחרונה חוויתי המון טלטולים בחיי, והתחלתי לבדוק את האמונה שלי בגלל כל מיני דברים שנחשפתי אליהם. השתכנעתי בסופו של דבר שיש אלוקים ושהתורה אמתית ב"ה, אבל דבר אחד עדיין מציק לי: איך זה שהנצרות והאסלאם לא נעלמו מהעולם? הן שקר כל כך ברור, אז למה הן עדיין מתקיימות? הרי שקר סופו להיעלם, אז איך זה שיש מליוני אנשים שמאמינים עדיין בדתות האלה ובסיפורים שלהם? אודה לתשובתכם".

שלום וברכה דפנה, ותודה על שאלתך. בעז"ה תזכי להתעלות מעל כל הנסיונות בחייך ותתחברי למקור מים חיים.

1. נתחיל ביסוד הפשוט, שאין אף עם אחר ש"מתחרה" בהתגלות שהיתה לעם ישראל.

האלוקים התגלה לפני כל עם ישראל רק פעם אחת ויחידה בהיסטוריה כדי למסור תורה ומצוות. ספר הספרים תיעד נסים בסדר-גודל ארצי שהאנושות לא ראתה ולא שמעה כמותם קודם לכן או לאחר מכן. רק התגלות בפני עם שלם כורתת ברית עם ה'. אילו היה חל על ברית זו שינוי חלילה, הרי שהיה צריך להודיע על כך בהתגלות כבירה אפילו יותר בפני עם ישראל או אומות העולם.

עצם העובדה שאף דת אחרת ב-3300 השנים האחרונות לא קראה תיגר על ההתגלות ההמונית במקרא, מעידה על כך שברית זו לא התיישנה ולא התבטלה ח"ו. כך התורה דורשת לזכור את ההתגלות בהר-סיני בכל דור ודור, ולהזכיר אותה לבנינו:

"כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו? השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי? או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם ה' אלוקיכם במצרים לעיניך? ...ושמרת את חוקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך" (דברים ד, לב).

את שואלת שאלה נכונה: לנוכח אמת פשוטה כל כך, כיצד ייתכנו ביליוני נוצרים ומוסלמים בעולם?

אך כדי להשיב על שאלה זו נכונה, עלינו לברר תחילה מי הם אותם נוצרים ומוסלמים, ומי היו אבותיהם.

2. את מי הצליחו הנצרות והאסלאם לשכנע?

דת הנצרות מאמינה בכל כתבי הקודש של התנ"ך היהודי, אך הוסיפה על גביו ספרי-סיפורים משלהם המספרים על נביא השקר הצלוב, בשמו טוענים לבטל את מצוות התורה. דת האסלאם מאמינה גם היא בכתבי הקודש שלנו, אך הוסיפו על גביו את אמונתם בקוראן, בשמו אינם מקיימים את מצוות התורה.

כפי שקל לראות, הנצרות והאסלאם הן חיקוי מאוחר של היהדות, ומתבססים על מתן תורה של עם ישראל. אך כיצד החיקוי הזה נוצר לראשונה? הרי לנו שיעור קטן בהיסטוריה.

הנצרות התחילה לפני כ-2000 שנה לערך בידי כת קטנה מאוד של יהודים כופרים שהאמינו בצלוב, וחשבו אותו לאל בגוף אדם, אך כמובן לא הצליחו לשכנע את עם ישראל להאמין באותו האיש. כאשר התייאשו, פנתה כת זו לחפש לה קהל יעד חדש: גויים.

מנהיגם החדש טען לחזיונות חדשים, בשמם כפרו הנוצרים בחובת כל המצוות המעשיות, מתוך מטרה לצרף אל דתם החדשה את הגויים אשר לא רצו במצוות התורה.

למרות זאת הכת הנוצרית לא מצאה לה מאמינים רבים, וכמעט שנכחדה מן העולם, עד אשר קם קיסר רומי בשם קונסטנטינוס שהצטרף לאמונתם, והוא שהחל להשליט את הנצרות ברחבי האימפריה הרומית, וכך לבסוף בכל אירופה.

האימפריה הרומית שלטה בעולם ביד רמה, והתשתכללה מאוד בהישגים מדעיים ופילוסופיים. יש להניח כי בתקופה זו החלו הרומאים להתפכח מאמונותיהם הפרימיטיביות של אבותיהם, כל אותם סיפורים ילדותיים על אלילים גשמיים היושבים בעננים ומתחת לארץ, המנהלים ביניהם תככים ומלחמות, הם החלו להיחלש בתודעת הרומאים. הנצרות הציעה להם מעתה אמונה הגיונית הרבה יותר מזו שהיתה לאבותם, והיא שבה ואיחדה אותם.

זאת חשוב להדגיש: עבור עובדי אלילים שהאמינו עד כה באלים גשמיים בעלי צורת גוף ויצרים, אשר השתחוו לפסלים - עבורם היתה זו התקדמות גדולה מאוד להכיר במציאותו של אלוקים אחד נצחי ואינסופי שברא את העולם.

כתבי הקודש שלנו הוסיפו להם חוכמה רבה ומוסר השכל שלא הכירו - לראשונה שמעו על מעשה הבריאה, אדם וחווה, קין והבל, נח והמבול, מגדל בבל, תולדות האנושות, החרבת סדום ועמורה, אברהם יצחק ויעקב, יוסף ואחיו, משה ואהרון, יציאת מצרים, עשרת הדברות, מצוות שבין אדם לחברו כגון הדאגה לעניים ואלמנות ויתומים, וכהנה וכהנה - ההיחשפות לסיפורי התורה הקנתה להם הבנה טובה יותר של העולם ורצון השם מן העולם.

עד אז היו שבויים עובדי האלילים באמונה אנרכיסטית על אלילים אנוכיים העסוקים במזימות ובתככים אישיים, אלים מבולבלים אשר רק לעתים מתייחסים לבני-אדם הפונים אליהם בבקשות, וגם זאת רק מתוך אינטרס. בהתאם לכך החזיקו במוסר סדומי של החזקים השולטים ורומסים תחת כפות רגליהם את החלשים מהם, מתוך תחושה-כללית של הפקרות בכל מעשיהם.

רק בזכות היכרותם עם תורת ישראל, נחשפו לפתע לרעיון המדהים של אחדות ה' ותכלית לבריאה, למדו שכל המלאכים והכוחות בעולם פועלים בהרמוניה - לפי תוכנית ומטרה - והם רק שליחים הכפופים למלך מלכי המלכים הקב"ה. כעת הפנימו שיש השגחה פרטית על כל בני האדם, שכר ועונש, דרישות מוסריות מן האנושות, שמעו כי "בנים אתם לה' אלוקיכם" ועוד. רעיונות ומושגים אלה קידמו את תפיסת המציאות שלהם, והגויים שמחו לקבל אותם ללא החיוב המעשי של המצוות.

גם מוחמד, שהמציא את דת האסלאם לפני 1400 שנה לערך, ביסס אותה על כתבי הקודש של היהודים, וכמו הנוצרים גם הוא רצה לבטל את חובת המצוות של התורה, והמציא מספר מצומצם של מצוות אחרות בשמו. הישמעאלים בדורו של מוחמד - היו שבטים פרימיטיביים ומפוזרים אשר עבדו פסלים ואלילים שונים במשך אלפי שנים לפניו, כהני-אליל וזובחי אדם אלה לא החכימו עדיין מן העבודה זרה של אבותם, והיו מפולגים בינם לבין עצמם באמונותיהם הטפלות בפסלים ואלילים שונים.

מוחמד למד מתורת היהודים, והחל להשליט בקרב הישמעאלים את עיקר האמונה הראשון של יהדותנו, האמונה בא-ל אחד שברא את העולם ומשגיח בו, וניפוץ כל האלילים בשמו. עבור שבטים ישמעאלים ברבריים אלו, היתה זו התקדמות גדולה מאוד להכיר בעובדה שיש בורא לעולם!

זאת חשוב לזכור: הנצרות והאסלאם הצליחו לשכנע אך ורק עובדי אלילים פרימיטיביים להאמין בהם. למרות שניסו להשליט את אמונתם גם בקרב עם ישראל - לא הצליחו הנוצרים והמוסלמים להמיר את יהדותם של היהודים, שהרי עם ישראל חכמים מחוכמים הם, ולא יחליפו זהב טהור עבור חיקוי זול של עץ ואבן.

אך עבור כל מיליוני הגויים עובדי האלילים - היתה זו התקדמות גדולה מאוד להכיר משהו מן האמת של התורה. גם הנצרות וגם האסלאם השתמשו בתנ"ך שלנו, ולימדו את הגויים מחוכמתם של נביאי ישראל. אל תוך כתביהם תרגמו את איוב ואת משלי ואת קוהלת, ואפילו מפרקי אבות שלנו!

אמרו חז"ל: "כל דבר שקר שאין אומרים בו קצת אמת בתחילתו - אינו מתקיים" (סוטה לה, א). השקרים של הנוצרים והמוסלמים מיוסדים בראשיתם על דברי התורה האמתית שלנו, לכן התקיימו ונפוצו יותר מכל הדתות בעולם. היות שדברי אמת ניכרים, נקודת האמת שבהם היא שהפיצה אותם בכל תודעת האנושות.

בנוסף, דתות שקריות אלו לא דרשו מן הגויים לקיים את מצוות התורה ולשנות את כל אורחותיהם, וכך התפשטו בעולם ה"חילוני" של עובדי האלילים ללא קושי. מאחר שלא דרשו כמעט שינוי מעשי, נטמעו בקלות בארצות ותרבויות שונות מאוד זו מזו, והיוו עבורם גורם מאגד.

הגויים אינם רוצים להתגייר, גם אינם מחבבים יהודים בלשון המעטה, ונרתעים מעול המצוות. אך עד עצם היום הזה, האמונות הנכונות של היהדות מאגדות אותם - הן את הנוצרים והן את המוסלמים. מסיבה זו, גם כאשר המשכילים שבהם מבחינים באי-ההגיון של אמונותיהם, בכל זאת חוששים לאבד אותן. הם מרגישים שאם יאבדו את אמונתם בנצרות ובאסלאם, יאבדו כל קשר לבורא עולם.

רבי הרה"ג יעקב סגל שליט"א סיפר לי שטס פעם אחת בחו"ל, ולהפתעתו הרבה הושיבוהו ליד כומר קתולי. האירוניה עשתה את שלה, ושיחה פוריה החלה להתעורר ביניהם באנגלית. מכיוון שרבי אמון על דרכי ההוכחות והראיות, במשך שעות רבות הבהיר לכומר את שקרי הנצרות, הטעויות בברית החדשה וחוסר ההגיון התהומי של עיקרי אמונתם. בסוף הטיסה, סיפר לי רבי כי הופתע מתגובתו של הלה. הכומר התרגש מאוד וקרא לעברו בפרץ של רגשות מבולבלים: "אז מה אתה רוצה שנעשה?! שנישאר בלי כלום? אם אלוקים התגלה אליכם במעמד הר-סיני ונתן לכם תורה, אז למה שלא ייתן גם לנו משהו? מה אכפת לך שנאמין ששלח לנו את הצלוב? גם אם לא הכול אמת, האמונה עדיין נותנת לנו חיבור לאלוקים!"

כנראה שלא היה זמן לרבי לדבר עם הכומר על שבע מצוות בני נח, על האפשרות להיות גוי טוב וצדיק ללא הנצרות. אך מכל מקום למדתי מסיפור זה יסוד חשוב, מדוע ישנם נוצרים ומוסלמים משכילים שממשיכים לאחוז בדתות אלו למרות השקרים הגלויים והשיבושים הגדולים שבהם. בעיניהם עזיבת הדתות הללו כזריקת התינוק ביחד עם המים. אף הם מזהים בתוך הדתות השקריות שלהם את היסודות האמיתיים של יהדותנו הקדושה, ופוחדים לאבד אותם, כי אינם רוצים במקומם חיבור רשמי עם יהדות ויהודים...

זו הסיבה שהנצרות והאסלאם התפשטו בעולם, ומחזיקות מעמד למרות השקרים שבהם, היות ואלו אוחזים ביסודות אמיתיים של תורתנו. אך מצב זה לא יישאר לעד. כתב הרמב"ם על הנצרות והאסלאם: "(בגלל הנצרות והאסלאם) כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח, ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באיים רחוקים, ובעמים רבים ערלי לב... וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום ויינשא - מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם הטעום" (הלכות מלכים, פרק יא).

בכתבה הבאה נעמיק ברעיון גאולת העולם, וההתפכחות של האנושות לקראת האמת הגדולה של התורה.

תגיות:דתנצרותאסלאם

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה