מקבצי שו"ת - שאל את הרב

האם יש מלאך נקבה? איזה גלגול יקום בתחיית המתים? ומדוע אסור לאישה לעבור בין שני גברים?

מקבץ שו"ת 63 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

| כ"ה חשון התשע"ח |
(צילום: shutterstock)
אא

1. האם בעלי יכול לנסוע איתי במכונית בשבת כשאני נוהגת במכונית (הוא שומר שבת), והוא לא נוהג ולא עושה כלום? הוא רק יושב לידי – מה הבעיה?

אסור בהחלט להצטרף לנסיעה במכונית בשבת.

כי קודם כל יתכן מאוד שעצם הצטרפותו לנסיעה גורמת למנוע להתאמץ קצת יותר (שהרי נוסף משקל לרכב), וממילא המכונית צורכת יותר דלק, וזה חילול שבת גמור (וע"ע בספר אור לציון חלק ב' עמוד קסח, ד"ה ועל כן, ובספר אשרי האיש חלק ב' פרק יט' סעיף ו').

כמו כן ההלכה קובעת שאסור ליהנות ממעשה של חילול שבת (יעוין שלחן ערוך ורמ"א אורח חיים סימן שי"ח סעיף א'), וממילא אסור לבעלך ליהנות מחילול השבת שלך.

חוץ מהאמור יש להוסיף שבעצם ההצטרפות לנסיעה במכונית בשבת יש משום זלזול בוטה בקדושת ואווירת השבת.

* * *

2. מספר בראשית עולה שהבריאה כולה נחלקת לזכר ולנקבה – האם גם מלאכי השמים נחלקים לזכר ולנקבה?

לכאורה היה נראה שאין דבר כזה מלאך זכר או נקבה. כי מלאך הוא בריה בפני עצמה, ללא שייכות לשום מגדר. אולם במגן אברהם (סימן תר"י) מבואר, שהמלאכים הם כולם זכרים, ע"ש.

* * *

3. האם מותר לנשים לשחק כדורסל במגרש סגור?

אם אין שום גבר באזור – אפשרי.

(צילום: shutterstock)

 

4. א. אני אומרת תהילים כל יום לפי התאריך. אני אומרת את זה לפני קריאת שמע (בלילה). לאחרונה שמעתי שאסור להגיד תהילים בלילה. האם כבר עדיף לא להגיד בכלל? ב. מאיזה גיל ילד חייב בציצית?

א. מעיקר הדין מותר לקרוא תהילים בלילה. אמנם לפי הקבלה עדיף שלא לקרוא תהילים לפני חצות לילה – כל עוד את יכולה למצוא זמן אחר לקרוא תהילים.

וראי עוד באורך בקישור הבא:

https://www.hidabroot.org/question/75152

ב. קטן שהגיע לגיל חינוך (בערך גיל 6) יש לחנכו ללבוש ציצית (יעוין בשלחן ערוך אורח חיים סימן י"ז סעיף ג', ושו"ת יחווה דעת חלק ד' סימן ב', ד"ה ולפי, וחלק ה' סימן ב', ד"ה שנינו).

אמנם כבר נהגו להלביש לקטן ציצית כבר מגיל שלוש שנים (יעוין שבט מוסר פרק לא ד"ה כל, ואליה רבה סימן י"ז אות ג', וערוך השלחן שם סעיף ה', וב"היום יום" עמוד נ"א. ויש שנהגו להלבישו ציצית מזמן שיודע לשמור עצמו בנקיות, ראה ארחות רבנו חלק א' עמוד רל"ג אות מ"א, ושו"ת רבבות אפרים חלק א' סימן י"ח סוף ד"ה נשאלתי. וע"ע בספר אשכבתא דרבי בצוואת המוהרש"ב זצ"ל, שיש להלביש לקטן ציצית מזמן שמתחיל לילך ברגליו, ע"ש. ולכאורה צ"ב מדוע א"כ כתב בנו הריי"צ זצ"ל ב"היום יום" הנ"ל להלביש לקטן ציצית מגיל שלוש שנים, ולא מעת שמתחיל לילך ברגליו).

* * *

5. אני רווקה, בת 18, והלכתי כבר לכמה ספריות באזור שלי ולא הייתי מרוצה מהתוצאה. האם מותר לי ללכת לספר גבר, אם קיבלתי עליו המלצות ואני יודעת שהעבודה שלו תהיה טובה יותר משל אישה?

אסור לאישה להסתפר אצל גבר (אוצר דינים לאשה ולבת פרק ס' סעיף כה ובהערה שם בשם הגר"ע יוסף זצ"ל, ושו"ת רבבות אפרים חלק ה' סימן תק"ז, ושו"ת נצח יוסף חלק א' סימן ס"ו, ושו"ת יצחק ירנן חלק ב' חלק אבן העזר סימן א'). וגם כשהגבר מספר טוב יותר, או שהוא זול יותר – אין שום היתר בדבר.

* * *

6. אם אדם התגלגל בכמה אנשים שמתו, איך יקום בתחיית המתים, בתור איזה אדם?

דעת מרן הבית יוסף זצ"ל בספר מגיד מישרים מהדורא בתרא (דף ט"ו עמוד א'), שכל הגלגולים יקומו בתחיית המתים.
 
וההסבר לזה הוא כמו שכתב בספר דברי יואל (פרשת במדבר, עמוד פ"ד) בשם חכמי המקובלים, שהנשמה מתחלקת לכמה ניצוצות, וכל ניצוץ יכנס בגוף כפי מנין הגופות אשר נבנו לזאת הנשמה, וכולם יקומו לזמן התחיה. וע"ע מה שהביא בזה בספר מגדים חדשים על מסכת ברכות (עמודים י"א-י"ב).

* * *

7. האם אני יכולה לאפות בתנור חם דגים כמה רגעים אחרי שאפיתי בו בשר?

אם התנור נקי משאריות בשר – ניתן לאפות בו דגים מיד לאחר מכן (יעוין כף החיים יורה דעה סימן קט"ז סק"כ, ושו"ת יביע אומר חלק ד' חלק יורה דעה סימן ד' אות א').

(צילום: shutterstock)

 

8. האם מותר לנקב שני חורים באוזן?

מותר לבת לעשות שני חורים באוזן אחת. כמובן יש רק להקפיד שלא יראה בולט וחריג, כי אז יש בזה בעיה משום חוסר צניעות.

* * *

9. כתוב בגמרא שאסור לאישה לעבור בין שני גברים. בבקשה, אם הרב יכול להסביר לי מה הסיבה שאסור לעבור בין שני גברים?

האיסור הוא גם להיפך, שגבר לא יעבור בין שני נשים.

הבן איש חי כתב שהסיבה היתה מפני כשפים שהיו מצויים בימים ההם.

* * *

10. האם מותר להקליט מרצה ללא בקשת רשות? ואם אני יודעת שהוא לא מרשה להקליט אותו?

מותר להקליט את המרצה – כל עוד הוא לא אמר במפורש שהוא לא מסכים שיקליטו אותו (יעוין בשו"ת אגרות משה חלק ד' חלק אורח חיים סימן מ' אות י"ט, ובספר משנת זכויות היוצר פרק ט' סעיפים ז'-ט', ובספר עמק המשפט עמודים תרמ"א-תרמ"ג).

הנקראים ביותר
הידברות שופס

מעבר לסגולה - הרב אליהו עמר

55 לרכישה

מוצרים נוספים

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

ספר קהלת עם פירוש ’נזר חכמה’ של הרב זמיר כהן

יפה באמת

הפרשה בה נולדת

שבויות

התחושות שלי - חיים ולדר

לכל המוצרים