מקבצי שו"ת - שאל את הרב

מתי נבראו הדינוזאורים? האם אישה עושה הבדלה? ועד מתי מותר לקנות בגדים חדשים בבין המצרים?

מקבץ שו"ת 49 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

  • כ"ד תמוז התשע"ז
(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. יש לי עגיל חישוק באף, האם זה מותר ביהדות? או עדיף להוריד אותו? אני חזרתי בתשובה, ולכן זה חשוב לי מאוד לדעת.

הן אמת שבזמן התנ"ך אכן זה היה מקובל אצל נשים ללכת עם עגיל באף. אולם היות שבזמנינו המציאות בשטח השתנתה, ואין דרך הנשים היום ללכת עם עגיל באף, ממילא אישה שהולכת ככה מושכת תשומת לב, ולכן יש לה להימנע מכך.

* * *

2. אני חוזרת בתשובה מספר שנים. ישנו נושא שאף פעם לא הצלחתי להתייחס אליו, כנראה מפחד או חוסר הבנה. המשיח. יש ציווי לחכות לבואו, אך אינני מבינה, איך אגרום לעצמי באמת לצפות לו? להאמין שהוא יגיע? הרי זה מספר שנים שגדולי הדור מבטיחים שהנה, המשיח כבר פה. חבלי דמשיח ועוד... איך באמת ארד לעומק העניין ואאמין בזה באמונה שלמה בלי ספקות?

דבר שני, איך ארצה בבואו, אם לפני בואו תהיה מלחמת גוג ומגוג? אני ממש בלחץ ובחרדות מהעניין הזה, שלפעמים קשה לי לרצות או להתפלל לגאולה. האם כולנו נמות? איך אפשר להירגע ולרצות טוב אם עד הטוב, כנראה שיהיה לא פשוט? (איני רוצה לומר רע).

אף אחד לא הבטיח מעולם שמשיח בא מחר. כל גדולי ישראל מצפים מאוד לביאת משיח ומדברים על כך תמיד מגודל הציפייה לבואו, אבל ממש לא בטוח שהוא יבוא מחר. יתכן שיבוא מחר ויתכן שבוע הבא, ויתכן בעוד שנה ובעוד שנתיים, ואלי יותר.

חשוב לזכור את דברי הרמב"ם' שכותב על עניינים אלו: "וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו שדברים סתומין הן אצל הנביאים. גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו אלא לפי הכרע הפסוקים, ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות ולא יאריך במדרשות האמורים בענינים אלו וכיוצא בהן ולא ישימם עיקר שאין מביאין לא לידי יראה ולא לידי אהבה וכן לא יחשב הקצין אמרו חכמים תפח רוחם של מחשבי הקצים אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבארנו".

בכל זאת חשוב מאוד להבהיר את היסוד שאחרית הימים זה דבר טוב, ולא דבר רע. ביאת המשיח תיטיב עם עם ישראל ותשמח אותנו מאוד, וכמבואר בדברי הרמב"ם על זמן ביאת המשיח:

(ד) לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח לא כדי שישלטו על כל העולם ולא כדי שירדו בעכו"ם ולא כדי שינשאו אותם העמים ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה ולא יהיה להם נוגש ומבטל כדי שיזכו לחיי העולם הבא כמו שביארנו בהלכות תשובה:

(ה) ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים:

כמו כן יש לדעת את הנאמר בלינק הזה: https://www.hidabroot.org/he/question/27677

כך שאף שנראה בדברי חכמים שחששו מהימים לפני ביאת המשיח, הרי שכיום אין לחשוש כלל.

מה שחשוב זה להיות מוכנים לביאת המשיח, שלא נגיע לחתונה הגדולה עם בגדים מלוכלכים מלאי עוון.

אני חושב שהרצאה זו תתן לך את הידע המתאים מה לומר

https://www.hidabroot.org/he/video/68365

אשמח לסייע לך עוד.

* * *

3. האם אישה יכולה ללמוד אצל מורה נהיגה שהוא גבר?

מעיקר הדין, אם האישה מקפידה להישמר מאיסור יחוד, שמירת נגיעה, דיבורים אסורים – אז מותר לה ללמוד נהיגה אצל מורה גבר.

ומכל מקום, בכל אופן ראוי מאוד שאישה תלמד שיעורי נהיגה אצל מורה אישה, ועליה תבוא ברכת טוב.

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

4. לצערי עשיתי קעקוע לפני המון שנים, ועכשיו שאני בחזרה בתשובה, אני רוצה לתקן. איך אפשר?

התשובה עצמה מכפרת על העוון של ה"לאו" שנצטווינו שלא לעשות קעקוע. התשובה גדולה מאד, ובעולמות העליונים אין כל פגם מהקעקוע והינך טהור לגמרי.

* * *

5. יש לי ילד בן 4 וחצי, ורציתי לשאול 2 שאלות:

1. מה לעשות כאשר הילד לא רוצה לברך, ומתעקש על זה? אני לא הולך איתו ראש בראש, אבל הבעיה שזה מרגיז אותי מבפנים, בצורה שהוא מסרב, זה נראה שהוא עושה דווקא.

2. האם צריך בגיל כזה להקפיד שיהיה תמיד עם כיפה על הראש בבית?

יש להקפיד שיילך עם כיפה ויברך. אם הוא שוכח, לא לעשות מזה עסק. אם הוא לא רוצה לברך, אין מקום לכעס. יש לומר לו שכמה חבל, ייברא כעת מלאך מהברכה שהוא היה אמור לעשות, וכמה חבל שאתה לא תוכל לענות אמן, וזה ממש הפסד, וכך יש להאריך בדברים מעין אלו, שנכנסים לליבו של הילד, ותזכה בוודאי לראות ממנו רוב נחת.

* * *

6. האם לאישה מותר לעשות הבדלה?

לכתחילה יש לאישה לשמוע הבדלה מאיש. אולם אם אין לה אפשרות כזאת, אז בוודאי שהיא יכולה וחייבת לעשות הבדלה לעצמה.

אלא שבנות אשכנז, אין להן לברך "בורא מאורי האש" בתוך ההבדלה. אבל יכולות לברך ברכה זו אחרי שישתו מכוס ההבדלה (שמירת שבת כהלכתה חלק ב' פרק ס"א סעיף כ"ד).

לעומת זאת, בנות ספרד יכולות וחייבות לברך "בורא מאורי האש" כרגיל בתוך ההבדלה (חזון עובדיה על הלכות שבחלק ב' עמוד תכ"ז).

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

7. כשהייתי קטנה לקחתי מחברה שלי בגן חפץ בלי רשותה ולא החזרתי לה אותו. עכשיו אני כבר בת 18, ואני לא בקשר איתה, ואין לי דרך ליצור איתה קשר, וגם אין לי אותו חפץ. מה אני יכולה לעשות על מנת לכפר על המעשה הזה?

תתני כמה פרוטות לצדקה לתשלום הגזל.

* * *

8. ברצוני לשאול על עניין קיום הדינוזאורים בעולם. מה יחס התורה לעניין זה, ואיך משתלב העניין עם ההסברים המדעיים של ימינו?

הדינוזאורים נבראו בששת ימי בראשית, ויש לדבר זה ראיה מפסוק מפורש בתורה (בראשית פרק א', כ"א): "ויברא אלוקים את התנינים הגדולים".

המלבי"ם על פרשת נח מפרש שבעלי החיים העצומים שנבראו בששת ימי בראשית טבעו במבול של נח, וכך נהפכו למאובנים.

גם חז"ל טענו לפני 2000 שנה בקירוב שהקב"ה ברא בעלי חיים עצומים בגודלם שנכחדו, וכינו אותם בשם "ראמים". דברים אלה מתיישבים יפה עם הידוע לנו מהמדע. נא צפה בהרצאתו של הרב זמיר כהן:

https://www.hidabroot.org/he/video/61074

ראה בבקשה:

https://www.hidabroot.org/he/question/21587

הניסיון לתארך מאובנים מבוסס על השערה, שלא ניתן לאמת מבחינה מדעית:

https://www.hidabroot.org/article/75298

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

9. האם ניתן לשים פלסטר בשבת? אם כן, האם ניתן לקרוע את עטיפת הנייר של הפלסטר?

מותר לשים פלסטר בשבת, אולם לכתחילה ראוי שלא להדביק את קצוות הפלסטר זה על גבי זה, אלא יודבקו על הגוף.

מותר לקרוע את נייר העטיפה.

* * *

10. האם מותר לקנות בשלושת השבועות בגדים חדשים וללבוש אותם?

אם מדובר בבגדים שיש צורך לברך עליהם "שהחיינו", טוב להיזהר שלא ללבוש אותם בפעם הראשונה בימי בין המצרים (יעוין שלחן ערוך אורח חיים סימן תקנ"א סעיף י"ז).

ואם מדובר בבגדים שלא מברכים עליהם שהחיינו – אפשר לקנותם עד ראש חודש אב. אולם אחרי ראש חודש אב אין לקנותם אפילו אם בדעתו ללובשם אחרי תשעה באב (הרמ"א שם סעיף ז', ומשנה ברורה ס"ק מ"ט. וכן פסק האור לציון חלק ג' פרק כ"ו סעיף ב').

כמו כן אפשר ללבוש בגדים חדשים שלא מברכים עליהם שהחיינו עד ראש חודש אב (הרמ"א שם סעיף ו', ומשנה ברורה ס"ק מ"ה). ולפי מנהג הספרדים יש להימנע רק משבוע שחל בו תשעה באב. אולם נכון גם לספרדים להחמיר בזה כבר מראש חודש אב (שו"ת יחוה דעת חלק א' סימן ל"ז).

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

תגיות:מקבץ שו"תשאלות ותשובות

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה