עובדות ביהדות

מהו העוון החמור מכל העוונות? לא תאמינו מה כותב הגאון מוילנא

חומרתו של דיבור לשון הרע, שכר עצום על כל רגע ורגע של חסימה הפה, זהירות רבה משבועה ומחלוקת. 10 ציטוטים נפלאים מ"איגרת הגר"א", אגרת המוסר ששלח הגאון מוילנא לאשתו

| ח' טבת התשע"ח |
אא

1. קדושת שבת גדולה מאוד: "ובשבת ויום טוב אל תדברו כלל מדברים שאינם נצרכים מאד. וגם בדברים הנצרכים למאד תקצרו מאד, כי קדושת שבת גדולה מאד, ובקושי התירו לומר שלום בשבת".

2. לימוד תורה בנחת: "הלימוד אינו נקבע באדם, כי אם בישוב ובנחת".

3. הרגל רב על המידות והדיבור: "הדיבור והמידות צריך הרגל רב".

4. הרשע יודע שדרכו רעה: "הרשע יודע בעצמו שרע ומר דרכו, אך שקשה לו לפרש"

5. שכר עצום על כל רגע של חסימת הפה מדיבורים אסורים: "וכל רגע ורגע שהאדם חוסם פיו זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריה יכולים לשער".

6. הזכיה לעולם הבא - בשמירת פיו: "העיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו, וזהו יותר מכל התורה והמעשים".

7. העוון החמור מכל העבירות: "ולכן אני מזהירך, שתרגיל בכל היותר לישב יחידי, כי חטא הלשון על כולו. ומה לי להאריך בזה העוון החמור מכל העבירות. "כל-עמל האדם לפיהו" (קהלת ו, ז), אמרו חכמינו ז"ל, שכל-מצותיו ותורותיו של אדם אינו מספיק למה-שמוציא מפיו".

8. הכל בשלום, באהבה, בחיבה ונחת: "וגם באתי לבקש מאתך מאד מאד בבקשה גדולה ועצומה ושטוחה, שתדריך את בנותיך מאד שלא יצא מפיהם קללה ושבועה וכזב ומחלוקת, רק הכל בשלום, באהבה ובחיבה ונחת".

9. שמירת הפה והתאוות - זוהי התשובה: "ועד יום מותו צריך האדם להתייסר, ולא בתעניות וסיגופים רק ברסן פיו ובתאוותו, וזהו התשובה, ולזה כל פרי העולם-הבא, וזהו יותר מכל התעניתים וסיגופים בעולם. וכל רגע ורגע שהאדם חוסם פיו זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריה יכולים לשער".

10. כיבוד החמות, ובפרט אלמנה: "וגם באתי לבקש לאשתי שתכבד את אמי, כמו שכתוב בתורה, ובפרט לאלמנה, שעוון פלילי מאד לצערה, אפילו בתנועה קלה. וגם לאמי בקשתי, שיהא שלום בין שתיכן, ואשה את רעותה תשמח בדברים טובים, כי זה מצווה גדולה לכל אדם".

הנקראים ביותר
הידברות שופס

הרב זמיר כהן - מגילת אסתר

35לרכישה

מוצרים נוספים

הרב זמיר כהן - נזר כהן ב'

מרן בא בימים - הרב שטיינמן זצ"ל

ילדים מספרים על עצמם 10 - חיים ולדר

התחושות שלי - חיים ולדר

זמן אפס - אליהו שירי

פאזל - הכותל המערבי - 250 חל'

לכל המוצרים