מקבצי שו"ת - שאל את הרב

האם מותר לשחק כדורגל בשבת? כמה זמן צריך להפריד בין בשר לחלב אצל ילדים? ומי ברא את ה'?

מקבץ שו"ת 44 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

| י"ח סיון התשע"ז |
(צילום: shutterstock)
אא

1. האם מותר לרמוז לילד קטן בשבת לכבות את האור? אור שהודלק ע"י הילד ומונע ממני לישון בשבת.

יש איסור גמור לרמוז לקטן שיכבה את האור בשבת. אמנם אם מדובר בילד קטן מאוד (מתחת לגיל שלוש), ניתן להעמיד אותו על כסא ליד מתג החשמל בכדי שיכבה את האור מעצמו. אולם אסור לרמוז לו לעשות כן כלל (יעויין שו"ת נשמת שבת חלק ז' סימן תע"ח-תע"ט).

* * *

2. אחרי שבן אדם מת, שופטים אותו גם על המחשבות שלו? נגיד הוא חושב על תאוות שהוא היה רוצה לעשות, זה גם עבירה?

הקב"ה לא מצרף מחשבה רעה למעשה, ולכן אין עונש על מחשבת עבירה, חוץ ממחשבה על עבודה זרה, שבזה הקב"ה מצרף מחשבה למעשה. דבר זה נלמד ממה שכתוב בספר יחזקאל (פרק י"ד פסוק ה'), "למען תפוש את בית ישראל בלבם אשר נזרו מעלי בגלוליהם כולם" (ראה מסכת קידושין דף ל"ט עמוד ב', ודף מ' עמוד א').

וכן יש איסור גמור להרהר בהרהורי עבירה של עריות (ראה מסכת עבודה זרה דף כ' עמוד ב', ושלחן ערוך אבן העזר סימן כ"ג סעיף ג').

* * *

3. ילדה בת שבע שחוקרת – מי ברא את ה? – מה עונים לה?

התשובה המדעית היא שהבורא הוא מחוץ למרחב ולזמן, כך שאין לו התחלה כמו שאין לו סוף. הוא בלתי משתנה, כך שלמעשה הוא יתברך הוא המציאות האמיתית שניצבת מאחורי כל מציאות אחרת. הוא נצחי. כדי להבין תשובה זו, צריך להתעמק במושג זרימת הזמן במדע.

אך עבור ילדה קטנה, מספיק להסביר לה שרק דברים שיש להם גוף צריכים בורא, כי מישהו היה צריך לברוא את הגוף שלהם, לקבוע את הגבולות שלהם, כך שיהיו להם שתי ידיים, שתי רגליים וכו'. כל מה שיש לו גבולות וצורה חייב שיהיה לו מגביל – בורא.

אך אלוקים אין לו גוף או צורה, הוא נמצא בכל מקום, אין לו גבולות – כך שאינו צריך מי שיברא אותו.

הוא הדבר הראשון שקדם לכל דבר אחר, וממנו כל דבר אחר מתקיים.

נא לראות כאן תשובה שכתבתי: "כיצד להסביר לילד שהבורא אינו צריך בורא?"

http://www.hidabroot.org/article/121627

להבנה טובה יותר של התשובה הזו, ולמענה בשאלות נוספות באמונה (כמו הבחירה והידיעה, למה אלוקים ברא אותנו, איך אנו יודעים שהתורה אמת), חשוב לקרוא את החוברת "שיחה גורלית", כדי שיהיו לך תשובות מוכנות מראש. לקריאת החוברת, נא לחפש בגוגל את המילים "שיחה גורלית". בהצלחה!

נ.ב.

אם עדיין אינה מצליחה להבין את התשובה, אז יש לומר לה שבעולם הזה אנו מוגבלים בשכלנו להבין אפילו את גוף האדם והיקום שבו אנו חיים, אך בעולם הבא נחזור אל הבורא יתברך ואז נבין הכל. והעיקר שנבין שהעולם שלנו מורכב מאוד, הגוף שלנו גאוני בתחכומו, ועל כן מוכרח שיש לו בורא רוחני גדול וגבוה מאיתנו. אך הבורא כל כך גבוה ורוחני שאין לנו הבנה בעצמותו.

(צילום: shutterstock)

 

4. מותר לשחק מונופול בשבת? והאם מותר לשחק כדורגל?

1. מותר לילדים לשחק מונופול בשבת (יעויין שו"ת באר משה חלק ו' סימן ק', וספר אור לציון חלק ב' עמוד ער"ב ד"ה. וכן, ובספר שמירת שבת כהלכתה החדש חלק א' פרק ט"ז סעיף ל"ג והערה צ"א(.

2. לפי דעת הגר"ע יוסף זצ"ל, אסור לספרדים מעל גיל חינוך (שש ומעלה) לשחק כדורגל בשבת (ראה בספר חזון עובדיה על הלכות שבת חלק ג' עמודים צ"ט-ק"א).

וגם לפי מנהג האשכנזים, אסור לשחק כדורגל על אדמה או דשא בשבת. ואפילו על משטח מרוצף, כגון על מגרש מרוצף אספלט או בטון.

אבל אין לאסור לשחק על גבי משטח מרוצף שבתוך הבית. ומכל מקום, אחרי גיל בר מצוה ודאי רצוי להימנע אפילו ממשחק בתוך הבית, כי השבת, חמדת הימים, לעונג ניתנה, עונג רוחני מעין עולם הבא, וכל המכבדו מעשות דרכיו – נותנים לו נחלה בלי מצרים (שמירת שבת כהלכתה החדש חלק א' פרק ט"ז סעיפים א', ו').

* * *

5. האם לילדה שמתחת לגיל מצוות מותר ללכת עם חולצות קצרות (אבל לא מאוד), והאם גם עם מכנסיים?

מגיל 6-7 אין להקל בדבר כלל.

* * *

6. החל מאיזה גיל יש לשמור בין בשר לחלב לתינוק או ילד? וכן כמה זמן לשמור? (אנו נוהגים 6 שעות כמנהג הספרדים).

מומלץ להמתין כבר מגיל חמש. מרן הגר"ע יוסף פוסק שמספיק להמתין לקטנים שעה אחת.

(צילום: shutterstock)

 

7. האם מותר לאכול חלב נוכרי (לא אבקת חלב נוכרי... אלא חלב נוכרי)?

ראי בספר ילקוט יוסף על הלכות איסור והיתר (סימן פ"א סעיף י"א), שכתב: יש אומרים שבארצות שקיים בהם חוק האוסר לערב סוגי חלב זה בזה, אפשר לשתות חלב עכו''ם. שהגוי חושש מלערב חלב טמא עם החלב הטהור. ויש חולקים, ואינם סומכים על חוק המדינה בחשש לתערובת של איסור תורה, וגם מחשיבים איסור זה ככל גזירות חכמים, דאף שבטל הטעם לא בטל הדין. ולדינא, ראוי ונכון להחמיר שלא לשתות חלב עכו''ם, זולת במקום חולי או לתינוקות. ומכל מקום הדרים בחוץ לארץ בקביעות וקשה להם להחמיר בזה, וגם אין באפשרותם להשיג חלב ישראל, הסומך על דברי המקילין יש לו על מה לסמוך, גם שלא במקום חולי (ויעויין שם בעמוד צ"ג שהעיד על אביו הגר"ע יוסף זצ"ל שבביקוריו בארצות הברית החמיר על עצמו שלא לאכול מאכלי חלב גוי, אף שחוק המדינה שם אוסר לערב סוגי חלב).

 

8. הייתי רוצה לדעת מה שואלים נשים בבית דין של מעלה, במיוחד רווקות. (ואני מכירה אישה נפטרה כאשר עדיין רווקה).

שואלים אותן כמו הגברים, מלבד שאלת "קבעת עיתים לתורה". במקום זה שואלים את האשה על עניין הצניעות.

(צילום: shutterstock)

 

9. האם חבישת כיפה זה מנהג?

יש מחלוקת בין הפוסקים אם יש חיוב ללבוש כיפה או שמדובר במידת חסידות,  ודעת הגר"ע יוסף זצ"ל שאף על פי שהעיקר להלכה שהוא ממידת חסידות, מכל מקום בזמן הזה יש להחמיר בזה יותר, כי כיסוי הראש מעיד על שייכותו של האדם למחנה שומרי תורה ומצוות, ולא להיפך ח''ו. ולכן כל מי שהוא ירא שמים צריך להיזהר לכסות את ראשו כשהולך ברשות הרבים, שיהיה היכר בין עובד אלקים לאשר לא עבדו, ויש בזה יותר ממדת חסידות, והכיפה שעל ראשו של אדם ירא שמים היא לסמל ולמופת, שהוא שייך למחנה הדתי, ומורא שמים עליו. ומי שהולך בגילוי ראש – אדרבה, יש בו משום מראית העין, שיחשדוהו שהוא אדם חפשי פורק עול מלכות שמים מעליו. וכל שכן שהבא במחיצתו של רב גדול בישראל שעליו לכסות ראשו כהלכה (שו"ת יחוה דעת חלק ד' סימן א', ושו"ת יביע אומר חלק ט' חלק אורח חיים סימן א', וקיצור שלחן ערוך ילקוט יוסף סימן ב' סעיף ט"ו).

ויש לדעת שכאשר מזכירים שם ה' (לדוגמא בשעת ברכה), חובה מעיקר הדין ללבוש כיפה או כיסוי אחר על הראש (שלחן ערוך אורח חיים סימן צ"א סעיף ג').

וראה עוד בשלחן ערוך אורח חיים (סימן קנ"א סעיף ו'), שיש אוסרים להיכנס לבית הכנסת בראש מגולה (ועיין שם בביאור הלכה ד"ה או בראש מגולה, בשם הלבוש).

* * *

10. מדוע נשים מברכות "ברוך שעשני כרצונו" ולא מברכות "שלא עשני גבר"? (כמו שגברים מברכים שלא עשני אישה) תודה.

מאחר שנשים פטורות מהרבה מצוות, ואם הן יברכו "שלא עשני גבר" – ייראה כאילו הן שמחות שהן לא חייבות במצוות. ולכן אינן מברכות בלשון שלילה.

הנקראים ביותר
הידברות שופס

בחסדך בטחתי - הרב יגאל כהן

55 ש"חלרכישה

מוצרים נוספים

המכתב - הרב יצחק פנגר

ספר קהלת עם פירוש ’נזר החכמה’ של הרב זמיר כהן

אנשים מספרים עצמם 9 - חיים ולדר

ילדים מספרים על עצמם 10 - חיים ולדר

משולש שחור - דגם 1012

נטלה מודרנית "ציפורים מעגל"

לכל המוצרים