פורים

תפילה לחודש אדר

בעיצומו של החודש הכי שמח בשנה, כדאי להתפלל שלא נפספס את סגולת הימים הללו

אא

ריבונו של עולם,

עומדות אנו בחודש אדר, חודש בו מרבין בשמחה.

ואני תפילה לפניך, שתפתח לבי לשמחה הזו. שאסכים להיות בשמחה, שארצה בה. שאהיה מוכנה לוותר על המסכנות והדכדוך, המרה השחורה והקדרות. שאזכה להגביה עוף מעל מצוקותיי ומועקות לבי, לגיל ולשמוח בך.

עזור לי להשליך מעלי את כל הספקות העמלקיים, את כל החרדות והערפולים, ולזכות לאמונה בהירה שתובילני לחדוות הלב. עזור לי לראות אותך מאחורי כל המסכות והמסכים, ולדבוק בך. הושיעני אלוקי, ואראה פניך מבעד להסתרים, ויקוים בי "כי אשב בחושך ה אור לי".

א-ל גדול אשר העוז והשמחה במקומך, עזור לי להוסיף מיום ליום בחודש הנפלא הזה, בשמחה פנימית ואמיתית. עזור לי לשיר, לנגן, לרקוד ולנוע, למרחבים חדשים של דיצה.

ובד בבד עם היפתח הלב ע"י השמחה, סייע לנו [לי] לזעוק אליך בזעקה גדולה וכנה. בימי הפורים הבאים עלינו לטובה, עזור לנו לקרוא אליך, ואתה – קרע רוע גזר דיננו, ויקוים בנו כל הפושט יד נותנים לו.

א-ל אחד יחיד ומיוחד, עזור לנו להתחבר בימים קדושים אלו באהבה ואחדות גדולה. לטעום את מתיקות הנתינה, לפרוץ את המחיצות שבינינו, ובינינו לבינך. זכנו להרבות בצדקה, ולקיים את כל מצוות הפורים בחשק ובדבקות נפלאה.

וביום הפורים בפרט, עזור לי להרפות מאחיזתי בשליטה. שאאפשר למציאות להתנהל על ידך, ואשיש בהנהגתך.

ועל ידי כל העבודות הקדושות של הימים הבאים עלינו לטובה: השמחה, הזעקה, האחדות, מקרא המגילה והנתינה, יפתח פתח אמיתי בלבותינו, וכנגדו יפתחו שערי רחמים, רצון וגאולה שלמה. ליהודים היתה אורה ושמחה, כן תהיה לנו.

הנקראים ביותר
הידברות שופס

מעבר לסגולה - הרב אליהו עמר

55 לרכישה

מוצרים נוספים

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

ספר קהלת עם פירוש ’נזר חכמה’ של הרב זמיר כהן

יפה באמת

הפרשה בה נולדת

שבויות

התחושות שלי - חיים ולדר

לכל המוצרים