הלכה

עת לעשות לה': האם מותר לאשה לשאת נשק?

"לא יהיה כלי גבר על אשה": האם מותר לנשים לשאת נשק, ומתי?

אא

שאלה: האם מותר לנשים לשאת כלי נשק לצורך חיוני?

תשובה: נאמר בתורה: "לא יהיה כלי גבר על אשה, ולא ילבש גבר שמלת אשה" (ויקרא יט). ומכאן אנו למדים שאסור לאיש ללבוש בגד של אשה, וכן אסור לאשה ללבוש בגד של איש. ובמסכת נזיר (נט.) שנינו: "רבי אליעזר בן יעקב אומר: מנין שלא תצא אשה בכלי זין (נשק) למלחמה? תלמוד לומר: 'לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה'".

וזו לשון הרמב"ם (ע"ז יב, י): "לא תעדה אשה עדי (תכשיט) האיש, כגון שתשים בראשה מצנפת או כובע, או שתלבש שריון וכיוצא בו. ולא יעדה איש עדי אשה, כגון שילבש בגדי צבעונים וחלי זהב במקום שאין עושים כן אלא הנשים, הכל כמנהג המדינה. ואיש שעדה עדי אשה, ואשה שעדתה עדי איש, חייבים מלקות". וכתב מרן הכסף משנה, שהרמב"ם פסק הלכה כדעת רבי אליעזר בן יעקב, משום שאמרו בגמרא (גיטין סז ע"א) "משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי". וכן פסקו עוד מרבותינו הראשונים. וכן פסקו להלכה הטור והשולחן ערוך (יו"ד קפב, ה) כלשון הרמב"ם שציטטנו.

אולם מבואר בלשון הרמב"ם ובדברי הפוסקים, שכל דבר שנהגו גם הנשים ללובשו, אף על פי שהוא לבוש של אנשים, אין איסור לנשים ללובשו. וכן להיפך, דבר שנהגו הנשים לעשותו, ולאחר מכן נהגו גם האנשים לעשותו, אין בו איסור כלל.

ודוגמה לדבר הוא דין ההסתכלות במראה, שבדברי רבותינו מבואר שאסור לאיש להסתכל במראה כדי להתייפות. אולם בזמנינו גם אנשים נוהגים להסתכל במראה, ולפיכך להלכה אין איסור בזה בזמנינו, כיון שהשתנתה המציאות, ואין זה מנהג של נשים בלבד.

ומעתה בנדון כלי נשק, אף על פי שבדרך כלל כלי נשק עשויים עבור אנשים יותר מעבור נשים, מכל מקום, במקום שיש צורך חיוני בדבר, כגון ביישובי הספר וכדומה, שיש חשש של סכנת נפשות מפחד המרצחים המחבלים ששמו להם למטרה להרוג נפשות ולזרוע הרס וחורבן בישראל, מותר גם לנשים להתאמן ולישא נשק להגן על עצמן ועל תלמידי בתי הספר שבהשגחתן, מחשש פעולה זדונית של המחבלים, אשר לא ישאו פנים לזקן ונער לא יחונו. שאין לך דבר העומד בפני פקוח נפש.

וכבר כתב רבינו יהודה החסיד בספר חסידים (סימן ר) וזו לשונו: "עת לעשות לה' הפרו תורתך, לפיכך אם צרו גויים על עיר מישראל, וכן נשים שהולכות בדרך ויראות פן יפגעו בהן גויים ויאנסו אותן, מותר להן ללכת בבגדי גברים ולחגור עצמן בחרב, כדי שיהיו סבורים הגויים שהם גברים. וכן הדין לבחורים שאין להם זקן, שיכולים ללבוש בגדי נשים כדי להינצל מאויבים". וכן פסק בשו"ת תרומת הדשן (סימן קצו).

וכן פסקו להלכה מרן רבינו עובדיה יוסף שליט"א (יחוה דעת ח"ה, נה), והגאון רבי משה פיינשטיין ז"ל בשו"ת אגרות משה (ח"ו יו"ד, לה). ועוד מגדולי הפוסקים. והביאו סברות נוספות להקל בזה.

ולסיכום: מותר למורות ולגננות שביישובי הספר להתאמן ולאחוז בנשק בעת שמירתן על בתי הספר, ובלבד שיקפידו מאוד על כל כללי הצניעות בעת אימונן, כראוי לבנות ישראל הכשרות, ולא יתייחדו עם גבר זר בשעת האימונים בנשק, על פי מה שמבואר בדברי רבותינו הטור והשולחן ערוך אבן העזר (סימן כב). ותהיה יראת ה' על פניהן. והשם יתברך ישמור צאתן ובואן לעד לעולם.

הרב שי עמר הינו רב במדור ההלכה של הידברות

שאלות לרב 054-8448909

תגיות:על סדר היוםהלכות

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה