הלכה

האם מותר להניח תפילין לפני גיל בר מצווה?

מה דינו של ילד שעדיין אינו בר מצווה? האם הוא יכול להניח תפילין? האם הוא יכול להשלים מניין, או להצטרף לקדיש וקדושה?

אא

שלום כבוד הרב, בני הבכור מגיע לגיל בר מצוה בחודשים הקרובים. האם הוא יכול כבר עכשיו להניח תפילין, והאם כשחסר מניין בבית הכנסת הוא יכול להשלים עשירי, אפילו שעדיין אינו בר מצווה?

קודם שנתחיל בתשובה, ברור שלהלכה הגיל הקובע הוא לפי התאריך היהודי ולא הלועזי ח"ו.

א. שנינו בברייתא (בסוף פרק לולב הגזול בסוכה מב.) שקטן היודע לשמור על קדושת התפילין, אביו חייב לקנות לו תפילין פירוש רש"י -  דהיינו שיהא נקי לשמור אותם בטהרה כאלישע בעל כנפיים, שלא יישן בהם וכו'. וכן כתב הסמ"ק, והובאו דבריו ב'בית יוסף' (או"ח סימן לז). וכן פסק לדינא בשולחן ערוך (סעיף ג) וזו לשונו: קטן היודע לשמור תפילין בטהרה שלא יישן ולא יפיח בהן, חייב אביו לקנות לו תפילין לחנכו .

ב. ומפשט הברייתא הנזכרת משמע שמדובר בילד קטן ממש, שעוד לא הגיע לגיל שלוש עשרה שנה ויום אחד, וכמו שכתב מרן הבית יוסף. והעיקר הוא שיידע לשמור אותם בטהרה, וכמו שכתב בשולחן ערוך,  שהוסיף את המילה 'בטהרה'. שזה התנאי להנחת תפילין מוקדמת. שישמור התפילין בקדושה ובטהרה.

ג. יש פוסקים שכתבו תוכחת מוסר על אותם האנשים שנוהגים להניח תפילין לבניהם אחרי שלוש עשרה בכמה ימים או חודשים, עד שישיגו לעשות סעודה. ולא יפה הם עושים. ואם כן, אנו הספרדים אין לנו כי אם דברי מרן השולחן ערוך. ומותר להקדים את הנחת התפילין אפילו מתחת לגיל שלוש עשרה. ויש אחד מן החכמים יוצאי מרוקו שכתב בספרו את הדברים הבאים: ואני בעצמי זוכר שבגיל תשע הנחתי תפילין, וברוך ה' שמרתי אותן בטהרה ובנקיות כמו שצריך. וכך נהגו בכל מרוקו, לחנך בניהם שנה או שנתיים או שלוש .

וכתב המגן אברהם, שעכשיו נהגו להניח תפילין שניים או שלושה חודשים קודם גיל שלוש עשרה ויום.

 

בעניין צירוף קטן למניין

 ד. מרן השולחן ערוך כתב (סימן נה סעיף ד) שיש מתירים לצרף קטן שהוא יותר מבן שש, היודע למי מתפללים, אולם סיים דלא נראין דבריהם לגדולי הפוסקים. ומדבריו משמע שאפילו בשעת הדחק אין לצרפו. אולם הרמ"א כתב דיש נוהגין לצרפו בשעת הדחק. והלבוש כתב דלא ראה מי שנוהג לצרפו למניין אפילו בשעת הדחק. וכן כתב הנחלת יעקב (בסימן ט) כדברי הלבוש. וכן פסק הב"ח, ויש שכתבו שם דגם הרמ"א אין כוונתו לנהוג כן ח"ו, אלא שכתב שיש נוהגים.

ה. וכבר כתב בספר כף החיים (אות מב) בשם עוד אחרונים, שלעניין הלכה אסור לצרפו למניין, אלא אם כן הגיע לגיל י"ג ויום אחד.

סיכום ההלכה: ילד קטן שהגיע לגיל שיודע לשמור גופו בטהרה ובנקיות כראוי, מצווה לחנכו במצוות תפילין, אף על פי שלא הגיע לגיל שלוש עשרה שנה. ומותר לו לברך על מצוות התפילין, כדין כל המצוות שמברך עליהן ועובר לעשייתן. אולם יש להזהיר את הציבור בבית כנסת שהנער מתפלל שם, לבל יטעו לצרפו למניין או לקדיש ולקדושה עד שיגיע לגיל שלוש עשרה שנה ויום אחד. כן פסק גם מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בשו"ת יחוה דעת חלק ב' סימן ד.

הרב שי עמר הינו רב במדור ההלכה של הידברות

שאלות לרב 054-8448909

תגיות:על סדר היוםהלכות

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה