פיתוח האישיות

פסיכולוגיה יהודית – יש דבר כזה?

נמצא שיש ביהדות, בהבנה של כוחות הנפש, כלי טיפולי בעל עוצמות נפלאות, שיש ביכולתו לרפא את כל הבעיות הנפשיות. הכלי הזה הוא הנפש האלוקית – הנשמה

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

מה זה פסיכולוגיה יהודית? למה אנחנו מתכוונים כאשר אנחנו מדברים על פסיכולוגיה יהודית? יש בכלל דבר כזה – פסיכולוגיה יהודית? במה זה שונה מהפסיכולוגיה הרגילה? אלה שאלות טובות ונכונות שחשוב לענות עליהם בצורה מסודרת. ננסה לעשות סדר בכל הנושא הזה לענות על כל השאלות האלו וגם על שאלות נוספות.

לפני שנכנס לנושא עצמו, נעשה הקדמה יסודית ומאד חשובה.

במקורות היהדות יש הרבה מאד ידיעות על נפש האדם: מבנה נפש האדם, כוחות הנפש, גישות טיפוליות ודרכי התמודדות עם מצוקות נפשיות. בין כל המקורות נציין את דברי חז"ל במדרשים ובספר הזוהר הקדוש, חכמי ישראל בכל התקופות – הרמב"ן בחיבוריו השונים, הרמב"ם בשמונה פרקים ובהלכות דעות, ספר חובות הלבבות, ספר שערי קדושה לרבינו חיים ויטאל, ספרי האריז"ל, המהר"ל, ספר התניא, ספר נפש החיים לרבינו חיים מוואלוזין, ושאר ספרי מוסר וחסידות.

וכאן אנחנו נוגעים בנקודה יסודית וחשובה: כל מקורות היהדות הם חלק מתורה שבעל פה. אלו ידיעות שנמסרו לנו מאת בורא עולם. כלומר, כל הידיעות שיש לנו על מבנה נפש האדם וכוחותיה הם ידיעות שקיבלנו מאת בורא עולם. הידיעות שיש לנו על נפש האדם הם תורה אלוקית ולא חכמהאנושית. וכתב הרמב"ן בהקדמה לפירושו לתורה שכל החכמה של הבריאה, בריאת שמים וארץ, הכוחות הרוחניים העליונים, המבנה והכוחות של הנבראים הגשמיים, חי, צומח ודומם, מבנה האדם וכוחות הנפש, הכל נמסר למשה בסיני כחלק מתורה שבעל פה.

פירוש הדבר, שבורא עולם, היצרן של האדם נותן לנו ספר הוראות - תרשים מדויק של מבנה הנפש וכוחותיה ודרכי הטיפול במצוקות הנפש. אתם מבינים מה פירוש הדבר ספר הוראות? כאשר אשתי קנתה מכונת כביסה היא קיבלה ספר הוראות – איך מפעילים את המכונה בצורה הטובה והיעילה ביותר. כל דרך אחרת של חקירה וניסויים איך להפעיל את מכונת הכביסה, לא תביא לתוצאות טובות כמו השימוש בספר ההוראות.

באותו אופן, בורא עולם, היצרן של האדם, נתן לנו דרך התורה שבעל פה, בדברי חז"ל וחכמי ישראל, ספרי המוסר והחסידות, ספר הוראות של מבנה נפש האדם, כוחות הנפש, גישות טיפוליות ודרכי התמודדות עם מצוקות הנפש. זהו השורש והיסוד של הפסיכולוגיה היהודית. הפסיכולוגיה היהודיתהיא תורה אלוקית, ולא חכמה אנושית!

 

נפש האדם – השתלשלות מהספירות

עכשיו אני רוצה להראות לכם את העומק העצום של הבנת היהדות, התורה האלוקית, בנפש האדם.

מבואר באריכות בספרי הקבלה והרבה בספרי הרמח"ל, שהאדם בצורתו הגשמית והרוחנית מקביל לעולמות העליונים, היינו לעשר ספירות. ויותר מכך, דמות האדם לא רק מקבילה לעולמות העליונים, לספירות, אלא היא השתלשלה מהם. כלומר, אותם כוחות של הספירות השתלשלו וירדו להיות כוחות בנפש האדם!

נבאר את הדברים: שלוש הספירות הראשונות הן ספירות בבחינה של שכל – חכמה, בינה ודעת. אותם כוחות רוחניים השתלשלו וירדו להיות כוחות שכליים בנפש האדם, כלומר, גם באדם יש כוחות נפש של חכמה, בינה ודעת. שלוש הספירות האמצעיות הן בבחינה של רגש – חסד, גבורה ותפארת. אותם כוחות רוחניים השתלשלו להיות כוחות נפש של רגש באדם – חסד (נתינה והתרחבות), גבורה (רצון לקבל ולצמצם), ותפארת (שילוב של חסד וגבורה). ארבע הספירות האחרונות הן בבחינת הטבעים, והמעשה – נצח, הוד, יסוד ומלכות. גם הם השתלשלו להיות כוחות המעשה בנפש האדם.

וזה לא נגמר כאן. בין הספירות יש אינטראקציה, קשרים ויחסי גומלין: החכמה עוברת לבינה ושניהם לדעת, והדעת מורידה את התובנות של השכל אל הרגש ואח"כ מצב הרגש יורד לספירות הטבע והמעשה. בדיוק באותו אופן מתנהלים כוחות הנפש של האדם: מהחכמה (שכל מופשט) אל הבינה (התבוננות וירידה לפרטים), דרך הדעת (חיבור השכל אל הרגש) אל המערכת הרגשית, ובהמשך ירידת הרגש אל כלי המעשה הטבעיים. איזו הבנה עמוקה בכוחות הנפש ופעולתם!

עכשיו אפשר לראות איזה עומק נפלא יש ביהדות בהבנת נפש האדם – מבנה הנפש וכוחות הנפש. ולכן מבואר בדברי חז"ל (תנחומא, פיקודי): שהאדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול - מה שיש בעולם יש גם באדם. וכן גם כתוב (איוב פרק י"ט): "ומבשרי אחזה אלוק", כלומר מתוך גוף האדם וכוחות הנפש אפשר להכיר את העולמות העליונים.

בעקבות כך כותב המשגיח המפורסם, איש המחשבה, הרב וולבה (אגרות וכתבים, חלק ב', תמ"ד): "צריך להראות לציבור דווקא את העומק העצום של חז"ל, הראשונים והאחרונים בחדירה לכוחות הנפש".

 

נפש בהמית – שורש הבעיות הנפשיות

נמשיך לבאר ולתאר את הכוחות של נפש האדם.

החלק הנמוך ביותר בכוחות הנפש נקרא "נפש בהמית". הנפש הבהמית נמצאת גם בבעלי חיים, אלא שהנפש הבהמית באדם יש לה מאפיינים אנושיים. הנפש הבהמית מושכת את האדם לעבר כל ההנאות הגשמיות – הנאות חומריות כמו אכילה, תאוות וכד', אך גם הנאות אנושיות כגון כסף, כבוד, שליטה, הרפתקנות וכד'. כלומר, כל המאפיינים האנושיים נמצאים בנפש הבהמית.

בנוסף לכך בנפש הבהמית נמצאות המידות של האדם כפי שמבואר בספרי הקבלה ובאריכות בספר שערי קדושה לרבינו חיים ויטאל, תלמיד האר"י הקדוש. המידות של האדם שורשם בארבע יסודות רוחניים: אש, רוח, מים ועפר. מיסוד האש יוצאות מידות הגאוה והכעס, מיסוד המים – תאוות גשמיות, מיסוד העפר – עצבות ועצלות, ומיסוד הרוח – דיבורים בטלים. כמובן שתרכובות שונות של ארבע היסודות מולידות תכונות אופי ומידות שונות.

כל מי שיש לו עין בוחנת ואוזן שומעת כבר שומע ורואה שבארבע היסודות שבנפש הבהמית נמצאהשורש לכל הבעיות הנפשיות. יסוד האש, גאווה וכעס – שורש לפחדים, חרדות, טראומות וכפייתיות. יסוד המים, תאוות גשמיות – שורש להתמכרויות שונות. יסוד העפר, עצבות ועצלות – שורש לדיכאון. יסוד הרוח, דיבורים בטלים – שורש לקשרים חברתיים לא מתוקנים והפרעות אישיות (הדיבור יוצר קשר חברתי). כמובן שתרכובות שונות של ארבע היסודות הם שורש לבעיות נפשיות נוספות.

שוב אנחנו רואים את העומק הנפלא של היהדות בהבנת מבנה נפש האדם ושורשי הכוחות הפועלים בתוך הנפש. רק תורה אלוקית יכולה לגלות לנו עומקים כאלו בכוחות הנפש.

נמצא, שהשורש לכל הבעיות הנפשיות הוא בארבע היסודות שבנפש הבהמית. השאלה היא כמובן, האם יש בנפש האדם כוח נוסף היכול לרפא את הבעיות הנפשיות האלו. התשובה היא – כן. הנפש האלוקית, הנשמה.

 

נשמה (נפש אלוקית) – קשר עם בורא עולם

מלבד הנפש הבהמית, יש באדם עוד כוח נפשי נבדל ועליון מאד - הנשמה, בריאה בפני עצמה, שלא נמצאת באף נברא אחר כפי שמבואר בספרי הפנימיות. תפקידה ותכליתה של הנשמה הוא לחבר ולקשר את האדם לעולמות העליונים, לבורא העולם. הנשמה היא "חלק אלוק ממעל", וכמו כל נברא תשוקתה לחזור ולהדבק בשורשה ומקורה, היינו, בורא העולם.

וכתבו המקובלים, שהמילה נשמה היא מלשון נשימה, והכוונה לנשימת פיו של השם יתברך, כביכול, כמו שכתוב (בראשית ב', ז'): "ויפח באפיו נשמת חיים", ואמרו חז"ל: מי שנפח הרי מתוכו נפח, כלומר בורא עולם נפח את הנשמה כביכול מתוך נשימת פיו. נמצא שהנשמה מקורה כביכול מתוך נשימת פיו של השי"ת.

כאמור, הנשמה היא חלק אלוק ממעל, ולכן תשוקתה לחזור ולהדבק במקורה, בבורא עולם. אין לנשמה מנוחה עד שהיא מגיעה לדבקות בבורא עולם. ברובד של כוחות הנפש פירוש הדבר הוא שבטבע הנשמה יש תשוקה, צימאון, כיסופים, געגועים לקשר עם השי"ת, כמו שכתוב (תהילים ס"ג, ב'): צמאה לך נפשי, וכן (תהילים פ"ג, ד'): נכספה וגם כלתה נפשי. בגלל עוצמת ההרגשים האלו, אין לנשמה מנוחה עד שהיא חוזרת למקורה ומשיגה את הדבקות בבורא וכאשר היא משיגה את הדבקות בבורא יש לה תענוג עצום ואז היא מסופקת ושמחה.

לכן אם ראיתם יהודים מסתובבים בעולם ומחפשים משהו פנימי ועמוק, תדעו שזה מכוח הנשמה שאין לה מנוחה עד שתמצא את בורא עולם.

 

נפש אלוקית ונפש בהמית – מאבק על דמות האדם

נמצא, שברובד של כוחות הנפש של האדם, פועלים שני כוחות מנוגדים. נפש בהמית שמולידה באדם רצונות ומושכת אותו לעבר עניינים גשמיים של עולם החומר, וכן מידות רעות כפי שהתבאר, ונפש אלוקית שמולידה באדם רצונות ומשיכה לעבר קשר עם העולמות הרוחניים העליונים, ותשוקה לקשר עם בורא עולם.

חשוב להבחין בין כוחות הנפש ורבדים באישיות של הנפש האלוקית, לבין כוחות הנפש ורבדים באישיות של הנפש הבהמית. כל הרבדים התודעתיים והרגשיים המחפשים קשר עם בורא עולם שייכים לנפש האלוקית. כל שאר הרבדים התודעתיים והרגשיים, הקשורים לכל החיים שלנו פרט לקשר עם בורא עולם, כגון, שאיפות, רצונות, תובנות, וכן חרדות, מתחים, תסכולים וכדומה נמצאים בנפש הבהמית. הבחנה זו חשובה מאד בכל הנוגע לטיפול בבעיות נפשיות, כפי שנראה בהמשך.

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

כתוצאה מהקשר בין שני חלקים אלו בנפש, האדם נמצא בהתמודדות תמידית ובמאבק תמידי בין שני כוחות. חשוב לציין שהמאבק אינו בין שני כוחות חיצוניים, אלא בין כוחות שבנפש האדם, כלומר המאבק הוא על הנהגת האדם וצורת האדם עצמו.

ואמנם, למרות המאבק התמידי בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית, יש ביכולת האדם, באמצעות כוח הבחירה החופשית, להגביר את כוח הנפש האלוקית על  הנפש הבהמית ולהטות את עצמו, היינו את כל מציאותו והנהגתו, לעבר עניינים רוחניים וקשר עם בורא העולם.

וכך כותב הרמח"ל (דרך ה' חלק א, פרק ג): "לאדם הזה יכולת להשפיל חומרו לפני שכלו ונשמתו, ולקנות שלמות... הנה באמת יש בחוקה של הנשמה שתזכך עצם הגוף וחומרו ותעלהו עילוי אחר עילוי עד שיהיה ראוי להתלוות עמה בהנאה בשלמות.. אם תגבר הנשמה, תעלה היא ותעלה את הגוף עמה".

בעלי המוסר המשילו את הנפש האלוקית לרוכב ואת הנפש הבהמית לסוס. וכפי שהרוכב צריך וגם יכול להוביל את הסוס בדרך הנכונה, כך הנשמה צריכה וגם יכולה להוביל את הנפש הבהמית בדרך הנכונה.

 

הנשמה: כוח הריפוי לבעיות נפשיות

כאמור, יש בכוח הנשמה לשלוט על הנפש הבהמית, לזכך ולטהר את הנפש הבהמית ולהעלות אותה  לעבר דבקות בנפש האלוקית. כלומר, יש בכוח הנשמה לזכך את הנפש הבהמית ולהפוך אותה לנפש אלוקית!

ביאור התהליך הזה, ברובד של כוחות הנפש: כפי שהתבאר, בנפש הבהמית נמצאות כל הבעיות והמצוקות הנפשיות שמקורם בארבע יסודות. לעומת זאת, הנפש האלוקית היא נקיה וטהורה, ויש בה רק תשוקה לקשר עם בורא עולם. לכן, כאשר הנשמה מזככת את הנפש הבהמית, היא מנקה, מטהרת, ומסירה מהנפש הבהמית את כל המאפיינים שלה, היינו את המידות הרעות והבעיות הנפשיות. כלומר, יש בכוח הנשמה לרפא את הנפש הבהמית מכל הבעיות הנפשיות הנמצאות בה – חרדות, לחצים ומתחים, בעיות של דימוי עצמי וערך עצמי, התמכרויות, דכאון, וקשרים חברתיים לא בריאים, וכן מהמידות הרעות כגון, כעס, גאוה, תאוה, עצבות, עצלות, וכד'.

נמצא שיש ביהדות, בהבנה של כוחות הנפש, כלי טיפולי בעל עוצמות נפלאות, שיש ביכולתו לרפא את כל הבעיות הנפשיות. הכלי הזה הוא הנפש האלוקית – הנשמה. אדם המפתח את הזהות האישית שלו עם הנשמה, המתחבר לכוחות הנפש של הנשמה, היינו, חיפוש קשר עם בורא עולם, יש ביכולתו גם לרפא מגוון גדול של בעיות נפשיות. זה הסוד הגדול של כוח הריפוי של הנשמה!

וכך כותב הרב ד"ר אברהם טוורסקי זצ"ל (דמות מופלאה מארה"ב: פסיכיאטר ופרופסור לפסיכיאטריה במרכז הרפואי בפיטסבורג, מייסד מרכז GATEWAY לשיקום מהתמכרויות, ומצד שני בנו של האדמו"ר מהורניסטייפל, תלמיד חכם שהוסמך לרבנות והיה בקשרי התכתבות קרובים עם הסטייפלר זצ"ל): "יהודי שינק את רפואת הנפש מספרים קדושים, רואה את המין האנושי כחלק אלוקה ממעל, היינו עם נשמה אלוקית. כל הטיפול שלו שונה מהקצה אל הקצה.

ישראל לוברבוים הוא מרצה בנושאי פסיכולוגיה יהודית, ומחבר הספר "המימד הנוסף".

תגיות:נפשפסיכולוגיה יהודית

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה