מקבצי שו"ת - שאל את הרב

האם מותר לייצר מטבע וירטואלי בשבת? האם מותר לצאת לחופשה בבין המצרים? והאם הסכם יששכר וזבולון נחשב כלימוד תורה?

מקבץ שו"ת 183 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

  • כ' תמוז התשפ"א
(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. יש לי מספר מחשבים בבית שמחוברים לחשמל בלבד, בלי לגעת בהם. הם "מייצרים" לי מטבע וירטואלי שבסופו של דבר אני ממיר אותו לכסף אמיתי בבוא העת. האם מותר לי להשאיר אותם דלוקים כל הזמן גם בשבת במידה ואני לא נוגע בהם בשום צורה במהלך השבת?

מותר, כי נפסק להלכה שאדם לא מצווה על שביתת כליו בשבת.

מקורות: ראה שלחן ערוך אורח חיים (סימן רנ"ב סעיף א'). וכן ראה כיוצא בזה בשו"ת משנה הלכות חלק י' (סימן מ"ט) לגבי עובד בטכניון כתוכניתן למחשב, ולפעמים ישנה עבודה שיכולה להמשיך לעבוד בתוך המחשב הרבה זמן לאחר מסירת העבודה לתוך המחשב, שמותר לו למסור את העבודה לתוך המחשב בערב שבת אחרי הצהריים, והעבודה נמשכת והמחשב פועל פעולתו בשבת קודש, היות ואדם לא מצווה על שביתת כליו בשבת. ע"ש.

* *  *

2. האם מותר לצאת לחופשה בבית מלון בבין המצרים?

אפשר להקל בזה - בפרט למי שמרגיש צורך בדבר. אלא שראוי לסיים את החופשה לפני ראש חודש אב.

מקורות: על פי דברי השלחן ערוך (סימן תקנ"א סעיף א'), שמשנכנס אב ממעטין בשמחה. וע"ע מה שהביא בזה בספר נחמת ישראל (פרק ח' סעיף ג').

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

3. בתור עם יהודי, אחת ממטרותינו היא להיות ״אור לגויים״, ובסופו של דבר, באחרית הימים או הגאולה, כל גויי העולם לפחות יכירו בקיומו של ה׳, ואולי גם יעבדו אותו. אם כך, מדוע ה׳ לא פשוט עושה נס על טבעי לכל העולם, נס כזה שלא ישאיר לאף אדם ספק בקיומו? נס על טבעי שכזה, יגרום לכל העולם לדעת שה׳ קיים, ובכך להביא אותנו לימי הגאולה. במידה ותענה לי שלה' יש סיבות משלו שאנו בתור בני אדם לא יכולים להבין, זה אומר כביכול שה׳ יודע מה יהיו פעולותינו בעתיד, ולכן הוא לא עושה את הנס הזה כי הוא יודע שזה לא יביא לימי הגאולה/לא יהיה טוב למטרות/רצונות שלו. אתה לא חושב שזה קצת סותר את רעיון הבחירה חופשית? הרי אם ה׳ יודע מה יהיו הפעולות שלנו בעתיד, מכאן שאין לנו בחירה חופשית, זו רק אשליה.

אכן, עם בוא הגאולה השלמה יעשה ה' נסים גדולים, וכל העולם כולו יכיר במלך המשיח של ישראל, יכבדו את ישראל, ואומות העולם יעלו לירושלים לכבד את אלוקי ישראל. כך הבטיחו הנביאים, שכל העולם כולו יידע את ה', ולא יהיו עוד מלחמות ומחלוקות.

אולם עד בוא הגאולה נועדנו לחיות בתקופה של ניסיון. והבחירה היא אפשרית רק כאשר יש ניסיון והתלבטות בין טוב לרע. נושא שהוסבר בהרחבה במאמר "מדוע אלוקים מסתיר את פניו מאיתנו?".

ודאי שיש לנו בחירה חופשית, כי ה' הוא הנותן לנו בחירה. ידיעת העתיד אינה הופכת את הבחירה לאשליה, כי אין ידיעתו של ה' דומה לידיעה אנושית התלויה במקום ובזמן (אלוקים למעשה נמצא בכל הזמנים, גם בעתיד). זהו נושא עמוק שהוסבר בהרחבה בתשובה זו.

נא עיין בכל הקישורים, ותמצא מענה לשאלתך.

כמו כן, אמליץ לך לקרוא חוברת קצרה שכתבתי בשם "שיחה גורלית", המתארת דו-שיח עם אלוקים על שאלות רבות באמונה (הוכחות למציאות הבורא, משמעות החיים, בחירה וידיעה, אמיתות התורה, למה אלוקים ברא אותנו ועוד). לקריאת החוברת, חפש בגוגל את המילים "שיחה גורלית".

* * *

4. א. האם מותר להוציא בשבת בקבוק קרח מהמקרר, להפשיר ולשתות? ב. האם מותר לשים במקרר בקבוק מים כדי שיהיה קרח?

א. מותר. ראי כאן.

ב. מותר (שו"ת יחוה דעת חלק א' סימן ל).

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)

 

5. האם מותר להשתמש בבושם בשבת, על הגוף או על הבגד?

מותר להתיז בושם על הגוף בשבת (יעויין משנה ברורה סימן קכ"ח ס"ק כ"ג, שו"ת יביע אומר חלק ו' חלק אורח חיים סימן ל"ו, שו"ת יחוה דעת חלק א' סימן ל"א וחלק ו' סימן כה ד"ה אולם).

אבל על הבגד אסור (יעויין משנה ברורה סימן שכ"ב ס"ק י"ח, שו"ת יביע אומר ויחוה דעת חלק א' שם).

* * *

6. האם מותר לרכוש זיוף של מותג כמו נייק או אדידס, או חיקוי? העלות של המקור היא כמה מאות שקלים, ואת הזיוף ניתן למצוא בעשרות שקלים. מותר, או שיש בעיה של זכויות יוצרים / גזל?

אין איסור לקנות את החיקויים האלו.

* * *

7. אבי נפטר, ואמא שלי טוענת שכשאתחתן היא לא תוכל להוליך אותי לחופה כי רק אישה נשואה יכולה להוליך לחופה. רציתי לדעת מה ההלכה במקרה זה?

המנהג הוא שהשושבינים (דהיינו המלווים את החתן והכלה לחופה) יהיו זוג נשוי (איש ואשתו). אמנם במקום צורך מותר לאם אלמנה להיות שושבינה עם בנה בנשואי בתה.

מקורות: כן הביא בספר נטעי גבריאל הלכות נשואין חלק א' (פרק י"ד הערה י"ב) בשם מורו ורבו מפאפא (רבי יוסף גרינוולד) זצ"ל שמותר לאם אלמנה להיות שושבינה עם בנה בנשואי בתה.

* * *

8. רציתי לדעת - האם אחרי יציאה משירותים, כאשר עושים נטילת ידיים, צריך להוריד תכשיטים? או תחבושת שעל היד, כדי לעשות נטילה?

א. אם אותה אישה רגילה להוריד את הטבעות מהידיים כשהיא לשה בצק וכיוצא בזה, הן נחשבות חציצה בנטילת ידיים, אפילו כשהן לא מהודקות על האצבעות. ואם היא לא רגילה להוריד הן לא חוצצות (יעויין שלחן ערוך ורמ"א אורח חיים סימן קס"א סעיף ג' ומשנה ברורה שם).

ב. צריך ליטול את החלק של היד שאין עליו תחבושת, והחלק שיש עליו תחבושת פטור מנטילה. ויש לדקדק ליטול רביעית מים על היד הזאת בבת אחת (על פי שלחן ערוך סימן קס"ב סעיף י' ומשנה ברורה שם).

* * *

9. האם אדם שעושה הסכם יששכר וזבולון, האדם שמחזיק את הת"ח - נחשב לו כקביעת עיתים לתורה? ויוצא ידי חובת לימוד תורה ממש כאילו למד?

הוא יקבל שכר כאילו למד תורה בעצמו (ראה רמ"א יורה דעה סימן רמ"ו סעיף א'), אבל זה לא פוטר אותו מלקבוע בעצמו עיתים לתורה ביום ובלילה.

מקורות: ראה שו"ת אגרות משה חלק יורה דעה חלק ד' (סימן ל"ז אות י"ח).

* * *

10. הבן שלי התקבל לשירות הביטחון. עליו לעבוד שתי שבתות בחודש, והוא שומר שבת. מה לעשות?

חילול שבת הותר לצורך פיקוח נפש. אם מדובר בעבודה שיש בה פיקוח נפש, בוודאי הדבר מותר ומצווה. אם חלק מדברים אין בהם פיקוח נפש - אסור באיסור כרת. עליו להיזהר מאוד לדעת תמיד אם יש למלאכה שהוא מתבקש לעשות צורך של פיקוח נפש או אפילו של ספק פיקוח נפש. אם יש בזה פיקוח נפש ודאי או ספק הרי שמצווה לעשות זאת, והוא יקבל שכר רב. אם מדובר בדרישה של מפקד וכדומה, אבל אין בזה פיקוח נפש, חובה למסור נפש אף אם יפוטר או יושלך למחבוש.

אברכו בהצלחה בשמירה על עם ישראל והצלחה בעמידה בניסיון וה' יתן לו את הכוחות לעמוד בניסיון בעז"ה.

תגיות:מקבץ שו"תשאלות ותשובות

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה