דתות

האם יהדות מבוססת על גזע? חלק ג'

מה יחס התורה כלפי גויים? ומדוע בעצם, לא זוכים כולם להתגייר?

  • כ"ט סיון התשע"ט
(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

אור הוסיף ושאל:

"אני גם לא מבין במה אשמים הגויים שנולדו גויים ולא זכו להתגייר? הרי לא קל להצטרף לעם היהודי. ולמה אנחנו לא קוראים לכולם להתגייר?"

* * *

שלום אור, ותודה על שאלותיך.

בכתבות הקודמות למדנו שגזענות מבוססת על הרעיון של גזע מולד, כך שבהגדרתו, לא ניתן לבחירה ושינוי. אך היהדות כידוע מאפשרת לכל אדם שחפץ בה להתגייר ולהצטרף לעם הנבחר, ללא קשר למוצאו וייחוסו הקודם, מה שמוכיח שהיהדות אינה מבוססת על גזע אלא על תפקיד. היהדות מיוסדת על קבלת עול תורה ומצוות, עבור תפקיד נעלה זה זוכים בני ישראל בנשמה גבוהה מאוד.

זהו התפקיד החשוב ביותר בבריאה, בזכותו זוכה העולם להתקיים: "כה אמר ה': אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי"! (ירמיהו פרק לג, כה).

ניתן להמשיל זאת לתפקידו של פקיד בנק לעומת מנהל הבנק - גודל השכר בא בהתאם לגודל האחריות. רק שבשונה מן המציאות, יכול כל אדם לבחור בתפקיד נעלה זה אם רק ירצה בכך.

וכשם שכל בנק צריך פקידים, כך גם העולם צריך גויים. אין בהם כל דופי!

אמרו חז"ל ש"חביב אדם שנברא בצלם. חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר (בראשית ט): כי בצלם אלוקים עשה את האדם" (פרקי אבות, ג, יד). פירוש הדבר שאלוקים אוהב את כל בני האדם באשר הם.

ה' ברא את העולם בצורה של ממלכה, שיש בה אזרחים ונתינים, איכרים וחקלאים, שרים ובני מלך. וכמו בכל ממלכה, יש יותר אזרחים מאשר שרים ובני מלך, וחובת השר גדולה מזו של האיכר. כך אמר ה' בתורה לעמו: "ואתם תהיו ממלכת כוהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל" (שמות יט, ו).

אומות העולם, כאשר עושות רצונו של מקום, נוטלות חלק בממלכה האלוקית כיציריו הטובים, גם בהם מתבטאת יופיה של הבריאה.

לכן הגויים הצטוו לקיים את רצון ה' באמצעות שבע מצוות בני נח שהוטלו עליהם (אלו למעשה מצוות שכליות הטבועות בנפשנו, כמו לא לרצוח, לא לגנוב, לא לנאוף וכדו'), על כך יזכו אף הם לחלק בעולם הבא. רוב הגויים בעולם אינם רוצחים וגונבים, ומן הסתם רבים מהם מצליחים לשמור שבע מצוות בני נח כמוסלמים ונוצרים (-לפי הדעה האומרת שגויים לא הוזהרו על עבודה זרה בשיתוף - תוספות סנהדרין דף סג, ב).

הקב"ה אינו מקפח שכר שום בריה. חז"ל שבחו מאוד גוי שהיה מוכן להקריב כסף רב עבור כיבוד הורים: "עד היכן כיבוד אב ואם? אמר להם (רב עולא): צאו וראו מה עשה ע"כ אחד באשקלון, ודמא בן נתינה שמו" (קידושין דף לא, א), בו מסופרים סיפורי מופת על גבורתו ויושרו, עד שזכה לפרה אדומה עבור בית המקדש בזכות צדיקותו.

זה המענה לשתי שאלותיך, גוי לא הצטווה להתגייר, ואין כל דופי בהיותו גוי. לכן אין מצווה לחפש גרים.

יחד עם זאת, הדלת פתוחה לכל גוי המעוניין בקרבת ה'. עיני ה' משוטטות בארץ לראות כל דורש אלוקים ולכוונו לאמת התורה. כך אמרו חז"ל: "בדרך שאדם רוצה לילך, בה מוליכין אותו" (מכות דף י, ב), "בא ליטמא פותחין לו, בא ליטהר מסייעים אותו" (שבת דף קד, א).

אנו מוצאים עדות מדהימה לכך בסיפוריהם של גרי אמת, אשר טוהר לבבם ואהבתם לאמת ניכרת בהם, בזכותם זיכה אותם ה' להתגייר.

"כך אמר הקב"ה: כמה יגעתי בישראל, הוצאתים ממצרים, והראיתי להם הדרך, הורדתי להם המן... עד שקבלו תורתי, וזה בא מעצמו, לכך שקול עליו כישראל" (ילקוט שמעוני, שמות פרק יב, ריג).

הקב"ה פרסם את תורתו הקדושה כדי לאפשר להידבק בו יתברך. לכן ספר התורה הפך לספר המודפס והמפורסם והמשפיע ביותר בכדור הארץ, ושתי הדתות הגדולות ביותר בעולם חיקו אותו ומבוססות עליו. אין עוד עם בעולם שעבר את התהפוכות של בני ישראל - 3300 שנה והיהודים עדיין מדוברים בכל המדינות, ולא שוכחים מאתנו לרגע.

היהדות היא שגילתה לאנושות את המונותאיזם (האמונה באלוקים אחד ונצחי). לא ייתכן בימינו אדם שמתעניין בדתות, ולא יתבקש ללמוד בראש ובראשונה את ספר התורה המקורי. ומה יגלה בתורתנו? הוא ימצא כיצד ה' הוכיח את אמיתתו בנסים גלויים בסדר גודל ארצי בעשרת המכות, נגלה בהר-סיני בפני מיליוני בני ישראל, הבטיח שלא יהיה עוד מעמד המוני בדתות אחרות, וניבא מפורשות על התהליכים המדהימים שיעבור עם ישראל לאורך הדורות, הגלות והאנטישמיות והשיבה לארץ באחרית הימים, תוך ההבטחה שתורתו ומצוותיו לא ישכחו ולא יאבדו לעד מבני ישראל.

עובדות ברורות ומפורסמות כל כך היו צריכות לקרב כל אדם לאלוקי ישראל, אם רק חפץ באמת. כך שהדלת פתוחה לכל דורש ה'.

כך אמרו חז"ל, על מטרה חשובה שהיתה בגלות: "לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים" (פסחים פז, ב)

הקב"ה מצרף לכתרו יהלומים מכל רחבי העולם, כדי שתהיה לנו אומה מפוארת - של דורשי ה', האנשים הצדיקים והישרים ביותר בהיסטוריה.

"אמר רבי ברכיה, משל למה הדבר דומה: למלך שהיה לו פרדס ומסרו לבנו, כל זמן שהיה בנו עושה רצונו, היה המלך רואה איזה נטיעה יפה בעולם ושותלה בפרדס בנו... כך המלך זה הקב"ה, פרדס זה העולם, ויש אומרים אלו ישראל. כל זמן שהם עושים רצונו של הקב"ה רואה איזה צדיק באומות העולם, כגון יתרו רחב ורות, וכגון אנטונינוס, מביאו ומדבקו בישראל..." (קהלת רבה, פרשה ה, יד).

אנו כמובן מגיירים את כל מי שבאמת רוצה להתגייר, אך טעות תהיה "לגייר" היא מי שלא באמת רוצה להתגייר - גוי שעושה זאת רק עבור טובת הנאה, כאשר תורת ה' אינה יקרה בעיניו. אדם כזה נעשה לערב-רב שמזיק לבני ישראל מתוכו.

הנה דעה מחמירה, שאף אם אינה להלכה, מבטאת היטב את חשיבות הכוונה של הבא להתגייר: "כל המתגייר לשום אישה, לשום אהבה (-כדי לרצות אדם), לשום יראה (פחד מבני אדם), אינו גר... וכל שאינו מתגייר לשם שמים אינו גר" (מסכת גרים, פרק א, הלכה א, ג) - כך ראוי לכתחילה, ומטעם זה בתי הדין צריכים לברר שהגר אכן מבקש להתגייר לשם שמים.

ברוך השם שזכינו בגרי צדק אמיתיים בכל דור ודור. מצווה עלינו לאהבם ולקרבם בחיבה יתירה, כי עמדו בנסיונות קשים מאתנו כדי לעבוד את ה'. כן יהי רצון שנזכה לברכה שאנו קוראים שלוש פעמים בכל יום: "ועל גרי הצדק ועלינו יהמו נא רחמיך ה' אלוקינו, ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת, ושים חלקנו עימהם".

תגיות:יהדותדתות

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה