הדרכה למתחזקים

המדריך למתחזק, והפעם: האם יש הלכות מיוחדות בלבישת הבגדים?

איך צריך להתלבש, האם מותר ללבוש בגדים יקרים, מדוע בלבישת הבגדים מקדימים את ימין, ובהסרתם מקדימים דווקא את שמאל? 10 הלכות חשובות שאולי לא ידעתם

| ט' שבט התשע"ט |
(צילום: shutterstock)
אא

1. כתיב: “והצנע לכת עם אלוקיך". לפיכך צריך האדם להיות צנוע בכל אורחותיו. ולכן כשלובש או פושט את חלוקו או שאר בגד שעל בשרו, ידקדק מאוד שלא לגלות את גופו, אלא ילבישו ויפשיטו כשהוא שוכב על משכבו מכוסה. ואל יאמר: 'הנני בחדרי חדרים ובחשיכה, מי רואני?' כי הקב"ה מלא כל הארץ כבודו, וכחשיכה כאורה לפניו יתברך שמו.

2. אין הולכין בחוקות הגוים, ולא מתדמין להם, לא במלבוש ולא בשיער וכיוצא בזה. וכן לא יגלח ולא יגדל שערות ראשו כמוהם, אלא יהא מובדל מהם במלבושיו ובדיבורו ובשאר מעשיו, כמו שהוא מובדל מהם במדעו ובדעותיו. וכן הוא אומר: "ואבדיל אתכם מן העמים".

3. לא ילבש בגדים יקרים, כי דבר זה מביא את האדם לידי גאווה. ולא בגדים פחותים מאוד או מלוכלכים, שלא יתבזה בעיני הבריות. אלא יהיו לו בגדים ממוצעים ונקיים.

4. הימין היא חשובה בתורה... לכן בלבישה, וכן בשאר דברים, לעולם יקדים של ימין לשל שמאל, ובחליצת המנעלים ושאר בגדים יחלוץ של שמאל תחלה (שזהו כבודה של ימין).

5. אך לענין קשירה, השמאל חשוב יותר, מפני שקושרין עליו את התפילין. ולכן כשצריך לקשור, יקשור של שמאל תחלה, כגון מנעלים שיש בהם קשירה - נועל של ימין ואינו קושרו, ונועל את של שמאל וקושרו, ואחר כך קושר של ימין, וכן בשאר בגדים.

6. יזהר מללבוש שני בגדים ביחד, משום שקשה לשכחה.

7. אסור לילך ארבע אמות, או להוציא מפיו דבר שבקדושה, בגילוי הראש.

8. אסור לילך בקומה זקופה וגרון נטוי, כענין שנאמר: "ותלכנה נטויות גרון" וגו'. ומכל מקום לא יכוף ראשו יותר מדאי, אלא במידה בינונית, בכדי שיראה את הבא כנגד פניו, וגם יראה מדרך כף רגלו.

9. יש להיזהר שלא ילך איש בין שתי נשים.

10. גדולה מצות ציצית, שהרי הכתוב שקלה ותלה בה כל המצוות כולן, שנאמר: "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה'". "ציצית" בגימטריא ת"ר, ח' חוטין וה' קשרים הרי תרי"ג. לכן צריך כל איש להיות נזהר שיהיה לו טלית-קטן שיהא מלובש בו כל היום. ויהיה של צמר רחלים לבן, וגדול כשיעור, דהיינו שלושת רבעי אמה באורך וחצי אמה ברוחב, ויש אומרים אמה על אמה.

ההלכות מתוך ספר ההלכה "קיצור שולחן ערוך". לקריאת הספר כולו, לחצו כאן.

דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4.5 (85 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

319לרכישה

מוצרים נוספים

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

בוסר המלאכים - ארגז כלים להורי המתבגר - הרב דן טיומקין

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תיק מהודר עם ידית לטלית ותפילין

נטלה מהודרת "עיטורים"

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים