חודשים עבריים

חודש סיון - כל מה שרציתם לדעת

עובדות על חודש סיון, מזל החודש וגם על חודש סיון באספקלריה חסידית

| ו' אדר התשע"ה |
אא

- חודש סיון הוא החודש התשיעי בלוח העברי מבריאת העולם, והחודש השלישי למניין החודשים בתורה מחודש ניסן כנאמר: "בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני".

- השם סיון, הובא מגלות בבל ומקורו מהמלה הבבלית "סיוונו" שמשמעותה זמן קבוע, או ממלה אשורית-אכדית שפירושה "עת להט השמש", על שם השמש הזורחת במלוא עוזה בחודש זה.

- בלוח החקלאי העתיק שנמצא בגזר, נקרא חודש זה בשם "קציר כל", כי בו מסתיים קציר החיטים.

- שם החודש מוזכר לראשונה במגילת אסתר.

- בא' לחודש סיון, הגיעו בני ישראל לאחר יציאת מצרים להר סיני, ובשבעה בו זכו לקבל את התורה הקדושה.

- חודש סיון לעולם מלא בן שלושים יום.

- חג השבועות חל תמיד בחודש סיון חמישים יום לאחר שהתחילו לספור ספירת העומר ביום הראשון לחול המועד פסח.

- בחג השבועות נפטרו דוד המלך עליו השלום ומרן הבעש"ט הקדוש נבג"מ זי"ע.

 

מזל החודש

- מזל חודש סיון הוא מזל תאומים.

- התאומים מרמזים על משה ואהרן שהיו אחים, והנהיגו ביחד את עם ישראל ומסרו לו את התורה בחודש זה.

- רמז נוסף לתאומים, הם שני לוחות הברית, וכן לתורה שבכתב ושבעל פה שניתנו כאחד לעם ישראל כתאומים זהים שנולדים בזה אחר זה.

- יש שמצאו רמז לתאומים בפסוק: "תאומי צביה הרועים בשושנים", הם בני ישראל שקיבלו את התורה בחודש סיון.

- התאומים מרמזים גם על אור וחושך, וישראל בגימטרייה אור וחושך. התאומים דומים הם, אך עומדים זה מול זה. כך גם כוחות החיוב והשלילה שעומדים זה מול זה, ולאדם ניתנת ההזדמנות לראות גם את החושך כאור ולהכניעו לטוב.

מזל תאומים

 

חודש סיון באספקלריה חסידית

מעמד הר סיני היה מעמד נשגב יחיד בהיסטוריה של התגלות הקב"ה לעיני כל ישראל, בהעניקו להם את המתנה היקרה התורה הקדושה.

כיאה למעמד מיוחד במינו זה, התלוו אליו תופעות בלתי רגילות ואדירות רושם שהוכיחו לעולם כולו את שגב המעמד ואת העל טבעיות שבעובדה שהקב"ה מופיע בהדר גאון עוזו לפני באי העולם התחתון הזה.

בתיאור שמיעת עשרת הדברות המופיע בתורה בפרשת ואתחנן ישנו הביטוי "קול גדול ולא יסף". חז"ל פירשו משפט זה באופנים שונים וביניהם שלא היה לו בת קול, כלומר הקול האלוקי הגדול שהשמיע את הדיברות נשמע בלי שיישמע אחריו הד הרגיל בקול אנושי.

מעמד הר סיני

ונשאלת השאלה, במה מתבטאת העובדה הזו שלא היה הד לקולו של הקב"ה? שהרי בדרך כלל קול שלא מעורר הד, הוא בדרך כלל קול חלש ולא חזק, שהרי ככל שהקול חזק יותר גם ההד של גובר. ועוד אפשר לתמוה: הרי הקב"ה אינו משנה טבעו של העולם ללא סיבה ומבלי שתושג מטרה מסוימת, מדוע שינה כאן הקב"ה את טבעו הרגיל של כל קול ליצור הד? ועלינו גם להבין מה היא ההוראה שישנה לנו בסיפור זה, שהרי כל מה שהתורה מספרת לנו נועד להשמיע לנו הוראות מעשיות בחיינו.

הסבר הדברים הוא כך: ההד הנוצר באופן רגיל לכל קול נובע, כאשר גלי הקול נתקל בחפץ כלשהו, כגון קיר או גוף אחר העומד בדרכו של הקול ועוצר אותו. לכן נקרא ההד בלשון חז"ל: "בת קול", כי ההד הוא כאילו נולד מן הקול. ברם הדבר שונה כאשר הקיר או הגוף האחר סופג את הקול, מסיבה זו או אחרת. במקרה כזה אין הקול חוזר ולא נוצר הד.

כשהקב"ה הכריז את הדיברות בקול גדול, שום דבר לא עצר את הקול והוא חדר לכל הבריאה כולה ואפילו הדומם התמלא בקול ההכרזה. לכן לא נוצר הד מקולו של הקב"ה. ודבר זה הוא מעין התגלות האלוקית שתהיה לעתיד עם בוא הגאולה ככתוב: "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר", שגם הגשמי יראה אלוקות.

ומאחר שכל גילוי העתיד תלויים במעשינו ובעבודתנו, יש להשתדל כבר עתה שהתורה הנלמדת על ידינו תקיף את כל המציאות שלנו ותחדור גם לחלק הדומם שבאדם. לימוד התורה צריך להיות לא רק בשכל, אלא גם בלב וערוכה בכל רמ"ח איברים. התורה צריכה לחדור לכל חלקי הגוף עד לעקבי הרגלים, וכאשר לימוד התורה הוא כזה שהקול לא יסף ולא נפסק, אז ניכר על האדם לימו התורה בכל ענייניו הגשמיים. 


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4.5 (81 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

חומש אור החיים עם ביאור אור לעיניים

320לרכישה

מוצרים נוספים

כמים ליבך - הרבנית ימימה מזרחי

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

ילדים מספרים על עצמם 11 - חיים ולדר

חבורת תריג 4 - בתעלומת בבל - חיים ולדר

חבורת תריג - עונה 7

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים