x
הרב מרדכי לוי

הרב מרדכי לוי - מסירות נפש

הרב מרדכי לוי

בקריאת שמע אנו אומרים: "ואהבת את ה' אלוקיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך". חז"ל מסבירים, מה זה "בכל מאודך"? אפילו רוצה ליטול את נפשך, תן לו את הנפש. כל אחד מעם ישראל, מצווה למסור נפשו, למען הבורא יתברך. מהי מסירות נפש? הרב מרדכי לוי בהרצאתו מסביר.

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)