הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - גרים

הרב יוסף בן פורת

מה קורה לנשמתו של אדם שמתגייר? ומהם שלבי הגיור? הרב יוסף בן פורת וסתיו קוזניץ בדיונים על סוגיות מרכזיות ביהדות.