הרבנית חדוה לוי

הרבנית חדוה לוי: מעשה אמהות סימן לבנות - רחל

הרבנית חדוה לוי

ביא' חשוון אנו מציינים את יום הפטירה של רחל אימנו. אילו מעלות ניתן ללמוד מרחל, ומדוע קינאה באחותה? הרבנית חדווה לוי בשיחת חיזוק ועצות לחיים.