הרב דוד נתן גלר

הרב דוד נתן גלר - טבעי שתתרגל

הרב דוד נתן גלר

אמר רבי שמעון בן לוי: "רשעים אפילו על פתחו של גיהנום אינם שבים בתשובה". נשאלת השאלה, מדוע? הרב דוד נתן גלר על כוחו של הרגל.