הרב בועז שלום

הרב בועז שלום - פרשת בא

הרב בועז שלום

זה לעומת זה עשה אלוקים - כיצד פרעה מסוגל ללכת לישון וגם להירדם, ביודעו שהלילה, הוא כבכור, אמור למות?? מה אמר הילד לאליהו הנביא שהבטיח להחיותו אם יאמר 'שמע ישראל'? ומה היה המשפט שאמר הגר"י גלינסקי לבר'ל - והביא לשיקומו?