הרב אופיר מלכה

האם צריך למחות בגוי שהדליק אור בבית היהודי

הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה מסביר מפרש ונותן טעם בהלכות שבת והפעם: ההנהגה ביחס לגוי שהדליק אור בבית יהודי.