הרב אהוד בן יהודה

הרב אהוד בן יהודה - חטא עץ הדעת

הרב אהוד בן יהודה

הרב אהוד בן יהודה עושה סדר בחטא עץ הדעת, ומסביר היכן טועים רבים בהבנת החטא.