הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה - הדחת כלים ושטיפת הריצפה ע''י גוי

הרב אופיר מלכה

האם מותר לגוי להדיח כלים או לשטוף את הרצפה בביתו של יהודי? הרב אופיר מלכה משיב.