x
הרב אליהו נקש

הרב אליהו נקש - כיצד לקבל החלטות נכונות בחיים?

הרב אליהו נקש

עד כמה מונעים בני אדם מרגשות, וכיצד ניתן לקבל החלטות רציונליות? הרב אליהו נקש בשיחה מרתקת.