הרב ישראל ארנון

הרב ישראל ארנון - סיפור ומוסר בצדו: המלך הגיבן

הרב ישראל ארנון

הרב ישראל ארנון בסדרת משלים וסיפורים קצרים עם מוסר השכל מיוחד. והפעם: המלך הגיבן.