x
הרב ירמיהו אברמוב

הרב ירמיהו אברמוב - העם הנבחר חלק ה': השכינה בתוכינו

הרב ירמיהו אברמוב

אתה בחרתנו מכל העמים: הרב ירמיהו אברמוב בשיחה על מהותה של בחירת עם ישראל - מדוע נבחרנו, במה זה מחייב אותנו, ומדוע יש אנטישמיות