הרב דן בן חיים

הרב דן בן חיים: נשף המסכות - חלק ג'

הרב דן בן חיים

מה פשרם של המנהגים השונים בפורים? הרב דן בן חיים מסביר.