הרב יעקב אליצור

הרב יעקב אליצור - ואהבת לרעך כמוך

הרב יעקב אליצור

מפני מה חרב בית המקדש השני? הרב יעקב אליצור בשיחת חיזוק על אהבת ישראל ותיקון חטא שנאת החינם.