הרב ישראל ארנון

הרב ישראל ארנון - הכתר הקטן

הרב ישראל ארנון

"אדוני המלך, ראה מה אני יכול לעשות": הרב ישראל ארנון בסיפור מיוחד ומוסר השכל בצדו.